Now showing items 1-1 of 1

    • Milli burjuvazi yaratılma sürecinde varlık vergisinin rolü 

      Ergeç, Deniz (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Bu çalısmada 1942 yılı sonlarında yürürlüge giren ve kısa bir süre uygulamada kalanVarlık Vergisi incelenmistir. Varlık Vergisi Cumhuriyet Dönemi iktisat politikaları içindeüzerinde en çok tartısılan konulardan biridir. ...