Now showing items 1-1 of 1

    • George W. Bush döneminde ABD'nin Türkiye politikasında PKK 

      Küçük, Aykut (Maltepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu Tezin amacı, Soğuk Savaş dönemi sonrası dünyada etnikle bağlantılı Milliyetçi halk hareketlerinin sonucunda Kuzey Iraktaki Kürtlerin ABD ile ilişkisinin Analiz edilmesidir. Aynı zamanda Kürtlerin ABD’de oluşturduğu ...