Now showing items 1-1 of 1

    • Çağımızdaki sosyal adaletsizliğin tarihsel boyutu 

      Pulat, Mehtap (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu araştırmanın amacı, çağımızdaki sosyal adaletsizliğin tarihsel kaynaklarını incelemek ve sosyal adaletin insan hakları ve insanın değeriyle ilişkisini göstermektir. Bu ilişkiyi gösterebilmek için, araştırmanın ilk ...