Now showing items 1-1 of 1

    • Restorasyona genel kavramsal bakış 

      Serdaroğlu, Buğra (Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
      Ana başlığı "Restorasyona Genel Kavramsal Bakış " olan bu tezin amaçlarını, restorasyonda kuramsal yaklaşımın öneminin altının çizilmesi, restorasyonun bir bilim olduğunun ortaya konması, restorasyonda bir kuramın henüz ...