Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa Birliği’nin radikalizmle mücadele yöntemleri 

      Temiz, Gülcihan (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İnsanlık tarihi kadar eski olan terör çeşitli süreçlerden geçerek günümüze kadar gelmiştir. Avrupalı devletler güvenliklerini sağlamak adına ekonomik ve siyasi olarak bütünleşmeye gitmiştir. Bu amaç doğrultusunda hem ...