Now showing items 1-1 of 1

    • İmalat ve dağıtım süreçlerinde lojistiğin önemi 

      Uçgunoğlu, Kerem (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bu çalışmanın amacı lojistik yönetiminin önemi ve üretim işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılmasındaki katkılarını belirlemektedir. Araştırma bulgularına göre üretim işletmelerinde lojistik faaliyetlerin yerine ...