Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Dispossession(s) and Judith Butler’s Ethics of Humanization 

  Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Şimga, Hülya (Editura Universitaria Craiova, 2014)
  This paper takes up the question of the “human” as Butler discusses this in its relation to “intelligibility,” “critique,” “the opacity of the subject” and “dispossession.” I believe that Butler’s perspective helps us ...
 • Giriş yazısı 

  Uygur, Gülriz (Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi, 2018)
  Cinsel taciz ve saldırı cinsel şiddetle ilgili olup, istenilmeyen cinsel davranış sonucu oluşur. Bu tür davranışlar, insan haklarıyla ilgisinde, vücut dokunulmazlığı ihlalinden başlayıp kişilerin maddi ve manevi ...
 • A case of collateral damage: widows of religious weddings in Turkey 

  Usal, Zeynep Oya (Verlag Barbara Budrich, 2019)
  The family is the basic unit of society. It is a social and legal construct and, in various countries, a religious construct. In many states, the rights and responsibilities of married partners are governed by the principles ...
 • Covid-19 salgınının çalışanların kişisel yaşamı üzerindeki etkileri: cinsiyet bağlamında bir değerlendirme 

  Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Çapan Özeren, Özlem; Şimga, Hülya (DergiPark, 2022)
  Bu çalışmada, COVID-19 salgını ile birlikte kendilerini Heteropya’ ya dönüşen bir dünyanın içinde bulan çalışanların kişisel yaşamlarının salgın sürecinden nasıl etkilendiğinin nitel yöntem aracılığıyla incelenmesi hed ...
 • Türkçe'ye güvenini tazelemek isteyen Nermi Uygur okusun 

  Nermi Uygur, başından beri edebiyat-felsefe sınırında yer alan ama çerçevesi felsefi, içerik olarak da edebi tat veren kitaplar kaleme almıştır diyebiliriz. Ama bütün bu çalışmalarında sıkı akıl yürütmelerle bezeli, ...
 • Lanetliler, utanmazlar ve sorumlular 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Yapı Kredi Yayınları, 2017)
  Eğer utanç, Marx'ın 1843 yılında Arnold Rudge'a yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi devrimci bir duygu ve insanın kendi içine yönelttiği bir tür öfkeyse, 1 yeryüzü, yeryüzünün mülksüzleri ve kırılganları karşısında ...
 • Kartezyen anlam görüşünün eleştirisi olarak felsefi soruşturmalar’da dil ve anlam 

  Demirci, Özgür; Arlı Çil, Dilek (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar’da ortaya koyduğu dil ve anlam görüşünün, Kartezyen felsefenin öne sürdüğü dil ve anlam görüşünün eleştirisi olarak ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ...
 • Sonu başına çıkan çıkmaz sokak?! İşte Paradokslar! 

  Kutlusoy, Zekiye (TÜBİTAK, 1995)
  Bir alanı daha mı iyi tanımak istiyorsunuz? O alanın özelliklerini daha iyi kavramak, kolay kolay yakalayamayacağınızı düşündüğünüz daha çok ayrıntısına dokunabilmek, söylemine girerek o alanı gerçekten içselleştirebilmek ...
 • Le féminisme en Turquie: entre modernisme et conservatisme 

  Şimga, Hülya (Presses Universitaires de France, 2019)
  Tout récit de l’histoire du féminisme en Turquie doit remonter à l’époque ottomane. Alors que, jusque dans les années 90, il n’y eut pratiquement aucune recherche sur ce mouvement et que son impact sur le succès de la ...
 • Tarihsel bilgi sorunu 

  Aysevener, Kubilay (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Tarihsel bilginin değeri ile ilgili tartışmalar, özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren, bilimsel metodolojide elde edilen başarıdan yola çıkarak bir tarihsel metodoloji oluşturma çabalarına karşılık gelir. On dokuzuncu ...
 • İki dünyada yaşam: Cupiditas'tan Caritas'a insan 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Uludağ Üniversitesi, 2014)
  Ortaçağ'ın en önemli filozoflarından biri olan Augustinus, insanın sahip olabileceği iki çeşit aşktan söz eder: Cupiditas ve Caritas. Cupiditası dünyasal aşk olarak nitelendirip, bütün kötülüklerin kaynağı olarak gösterirken, ...
 • Distopyayı yaşamak, ütopyayı yazmak: ütopyaların gerekliliği üzerine 

  Tunçel Önkal, Ahu (Fasatoder Yayınları, 2013)
  Thomas More'un dehasının bir ürünü olan ''ütopya'' sözcüğü, ikili bir gönderime sahiptir: ütopya bir yanıyla hiçbir yerdir (outopia), diğer yanıyla ise iyi yerdir (eutopia). Böylece ütopya yazını, bir insanın yaşamak için ...
 • Amerikan devrimi 

  Tunçel Önkal, Ahu (Doğu Batı Yayınları, 2016)
  ''Devrim'' kavramını açıklamaya yönelen girişimlerin pek çoğu, kuşkusuz biçimde önceliği Fransız Devrimi'ne verecektir. Devrim çalışmalarına bu türden bir giriş büyük ölçüde Fransız Devrimi'nin ilk yüz yılında özellikle ...
 • The theoretical and sociaI conditions of human rights 

  Türkbağ, Ahmet Ulvi (Maltepe Üniversitesi, 2014)
  Human rights are not just a matter of law, their supposed scope and function goes far beyond law. But in general human rights are taken as a matter of law, especially international lary or sometimes used as an instrument ...
 • Yetişim sözleri 

  Uygur, Nermi (Maltepe Üniversitesi, 2003)
  Nasıl oluyor da şimdi buradayım? - Öyle tuhaf bir soru ki bu. Kendimi tutmasam hep soracağım özüme. Olası değil ama; inme iner yaşamaya. Bir kez söz sözü açmaya başladı mı, akışı hoyratça durdurmak bana göre bir şey değil; ...
 • Modern düşünceye giriş 

  Timuçin, Afşar (Maltepe Üniversitesi, 2018)
  Modern düşünce dediğimiz zaman XV. ve XVI. yüzyıllarda temelleri atılan, XVII. yüzyılla birlikte büyük atılımlar gösteren çağdaş düşünceyi anlıyoruz. Gerçekte her düşünce öncelediği düşüncelere göre modern düşüncedir. Ancak ...
 • Zerdüşt'ün develeri, aslanları ya da çocukları 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Ege Üniversitesi, 2014)
  Friedrich Nietzsche, 1883-1885 yılları arasında, kendi deyimiyle ''herkese göre ve kimseye göre olmayan'' bir kitap yazar. Kitabın adı, Böyle Buyurdu Zerdüşt'tür. Kitap boyunca Nietzsche, Zerdüşt'ün ağzından, insana, insanın ...
 • Şehirdeki başkaları 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Hannah Arendt, insanlık sevgisinin, Antik Yunan'daki söylenişiyle philantropia'nın kendini, dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ne kadar hazır olduğumuzda gösterdiğini söyler (Arndt, 1983: 25). Dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ...
 • Post hoc ergo propter hoc'un sonu: güneş yarın da doğacak mı? 

  Coşkun Özüaydın, Bergen (Fasatoder Yayınları, 2016)
  Her ne kadar, ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısından sonra, bilimin zihninin dışına çıkmaya izin veren bir yöntem kullanarak nesnel gerçekliğin keşfini sağladığı, buna karşılık felsefecilerin yalnızca düşündükleri ve düşündükleri ...
 • Cumhuriyetçi özgürlük ile liberal özgürlüğün sınırı: Bir negatif özgürlük eleştirisi 

  ''Özgürlük'' siyasete karakterini kazandıran temel kavram olmakla birlikte, günümüzün en çok tüketilen kavramlarının başında gelmektedir. Bu denli sık anılmasına karşın çağdaş dünyada kavramların idelerini kaybetmesinden ...

View more