Now showing items 1-20 of 148

  • Quelques remarques critiques sur le texte de Rémi Brague 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Çotuksöken, Betül (Türkiye Felsefe Kurumu, 1994)
   Quelques remarques critiques sur le texte de Rémi Brague
  • Quelques remarques critiques sur le texte de Remi Brague 

   Çotuksöken, Betül (Türkiye Felsefe Kurumu, 1994)
   Remi Brague qui est specialiste de la philosophie antique et medievale et plus particulierement de la pensee juive et islamique insiste sur le rapport du passe au present: l’historien de la philosophie s’oriente vers le ...
  • Êtat actuel du discours philosophique en Turquie 

   Çotuksöken, Betül (Modern Greek Philosophy Research Centre, 1994)
   La philosophie prend puur object toutes entitês qui se trouvent, soit dans le monde extêrieur, soit dans la pensêe, soit dans le langage; c'est son cractêre spêcifique.
  • Les relations entre le trivium et l'ethique chez abelard 

   Çotuksöken, Betül (Ioannina, 1994)
   Premierement, il faul preciser que la philosophie ou le discours philosophique est une activite qui etudie les relations ou les rapports entre le monde exterieur, la pensee et le langage; deuxiemement qu’ elle se nourrit ...
  • Les relations entre le 'trivium' et l'éthique chez Abélard 

   Çotuksöken, Betül (Ioannina, 1994)
   L'A. etudie le discours philosophique d'Abelard qui appartient a la tradition medievale du trivium, c'est-a-dire d'un ensemble de trois arts: la grammaire, la logique (dialectique) et la rhetorique. L'A. montre que la ...
  • Etat actuel de la philosophie en Turkquie 

   Çotuksöken, Betül (Ioannina, 1995)
   A mon avis, la philosophie prend pour objet toutes les entites qui se trouvent, soit dans le monde exterieur, soit dans la pensee, so it dans le langage; c’est son caractere specifique. Connaître les rela- tions entre ...
  • Bir paradoks ve düşündürdükleri 

   Kutlusoy, Zekiye (Türk Felsefe Derneği, 1995)
   Yunanca kökenli paradoks sözcüğü, para (: karşı(t), zıt, ters, aykırı), doxos (: fikir, düşünce, inanç, kanı) sözcüklerinden oluşur ve genellikle kabul görmüş bir fikre, düşün-ceye zıt olan önerme anlamını ...
  • Qu'est-ce que le discours philosophique au Moyen Age ? 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Çotuksöken, Betül (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, 1997)
   Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu'est-ce que la philosophie au moyen âge? What is Philosophy in the Middle Ages?
  • Qu'est-ce que le discours philosohpique au moyen âge? 

   Çotuksöken, Betül (Akademie Gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, 1997)
   Tout d'abord, il faut mettre en êvidence ce que c'est que le discours philosophique gênêrelement. Celui-ci signifie un rêseau des relations entre le monde extêrieur, la pensêe et le langage; en d'autres termes, le discours ...
  • Un regard philosophique sur l'éducation 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Çotuksöken, Betül (UNESCO, 1998)
   Philosophie et Démocratie en Europe 1998, Sofia.
  • Un regard philosophique sur l’éducation 

   Çotuksöken, Betül (Comission Nationale de la Republique de la Bulgarie pour I'UNESCO, 1998)
   La philosophie est une activite qui recherche les rapports entre le monde exterieur, la pensee et le langage. En meme temps, elle etudie ainsi ce qui fait la chose soi-meme en tant que telle.
  • Le discours philosophique et son rôle éducatif 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 1998)
   La philosophie s'est présentée au cours des siècles comme un domaine de recherche et d'enseignement. Mais tout d'abord il faut définir la philosophie ou le discours philosophique. Celui-ci entreprend d'analyser les rapports ...
  • Aydın bir düşünür / aydınlatan bir ''söylem'': Betül Çotuksöken 

   İyi, Sevgi (Hacettepe Üniversitesi, 1999)
   Felsefe alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Betül Çotuksöken 'in felsefe anlayışı, Kantçı anlamda aydınlanmadır. Onun anlayışı ontolojik ve antropolojik yaklaşımlara da açıktır. Çotuksöken'e göre insanın ana ...
  • What heidegger wishes to transcend: metaphysics or nietzsche 

   İyi, Sevgi (Philosophy Documentation Center, 1999)
   In this paper, I shall focus first on Heidegger's attempt to tackle the problem of 'metaphysics' and his wish to transcend it. Then, I shall try to evaluate his thoughts about transcending metaphysics in connection with ...
  • Yüzyılımızda iki antropoloji anlayışı Heidegger ve Mengüşoğlu 

   İyi, Sevgi (Hacettepe Üniversitesi, 2000)
   Bu yazıda, yüzyılımızda insan sorununa eğilen ve çözüm arayan iki düşünürün farklı bakış açıları irdelenecektir. Çağımızda insanın yurtsuzluğu olgusundan yola çıkan Heidegger, modem çağda insanın bu durumunun nedenini, ...
  • Philosophy in Turkey 

   Çotuksöken, Betül (Jahrbuch für Bildungs und Erziehungsphilosophie, 2002)
   The Turkish Republic proclaimed on the 29th of October 1923 gave, in many respects, a new start to the nation. This new and contemporary political status has also started a progressive and revolutionary cultural process ...
  • The indispensable role of phlosophy in the education of human rights 

   Çotuksöken, Betül (Hacettepe Üniverstesi, 2002)
   The explanation of each concept under this fitle requires a study of a different nature. The concept on the focus of this meeting is “human rights”. The main concern here is to help individuals under- stand that it is ...
  • Felsefede yeni bir öğrenme yöntemi: tam öğrenme 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2002)
   Felsefe, dışdünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri inceleyen düşünsel bir etkinliktir. Felsefe, tekil ya da tikel olan ile tümel arasındaki gerilimden doğan bir etkinlik olarak, bu gerilimi anlamanın yollarını gösterir. ...
  • Dil felsefesine giriş 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile getirme, başkalİrına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar biıoiıı*ın Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında ...
  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tannbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlara yeni ...