Advanced Search

Now showing items 1-20 of 68

  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tannbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlara yeni ...
  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tanrıbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren Ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlarla yeni ...
  • Antropoloji 

   Kolankaya,Tolunay (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Antropoloji ya da insanbilim, 19.yüzyılın ortalarında bir tarih felsfesi olarak başlamış ve sonrasında, bir tür tarih bilgisi olarak gelişmiştir. Dünyanın her yerinde geçmişten günümüze yaşayan insanları konu edinen ...
  • Barış kültürü 

   Uluğ, Mücella (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   l Eylül Dünya Barış günüdür. Muhakkak ki, barışın önemini toplumlara hatırlatmak için kutlanmaktadır. Savaş ve Barış iki ayrı kültür. Biri negatif bir olay, olmaması istenir, diğeri ise pozitif bir olay, olması beklenir. ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak diğer canhlarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisini ve dünyayı ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak canlılarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisinin ve dünyayı ...
  • Bilgi ve bilim felsefesi nedir ? Neden önemlidir ? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   İnsan-dünya-bilgi ilişkisini mercek altına alan felsefi söylem, bilgiye yöneldiğinde bilgi felsefesi, bir insan etkinliği olarak da bilime yöneldiğinde, bilim felsefesi haline gelir. Varlık, dil, insan felsefesinin yanı ...
  • Bilgide kesinlik arayışı 

   Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Bilgi ve kesinlik arasındaki ilişki Eskiçağdan itibaren felsefi sorgulamalara konu olmuştur. Platon, Aristoteles ve Descartes "bilgi"yi ele alırken kesinliği bilginin özsel bir niteliği olarak varsaymışlardır. Fakat ...
  • Bilim felsefesi nereye gidiyor? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Bilim felsefesi tıpkı mantık, ontoloji, epistemoloji ya da etik gibi felsefenin en eski dallarından biridir. Böyle olması da çok doğaldır; çünkü tarihsel olarak bilimsel düşünce, felsefi düşünceyle doğmuş, ikisi uzun süre ...
  • The concept of identity: an anthropontological approach 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2009)
   The relationships between the human being, the world and knowledge have perpetually diversified; just because of this, we need a holistic view in order to understand this complex situation or the complex net of relations. ...
  • Cultura animi olanakları bakımından kentte insan 

   Coşkun, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak araştırılacaktır. Kentte ...
  • Cultural animi olanakları bakımından kentte insan 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak araştırılacaktır. Kentte ...
  • Cumhuriyet döneminde tarih kavramına yönelik felsefi tartışmalar 

   Günay, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. İnsanı düşünürken belli bir tarih felsefesine ve tarihsel bir ...
  • Çağdaş açılımlarıyla eğitim kavramı 

   H. Demirdöven, İsmail (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Ünlü Alman yazar ve düşünürü Goethe'nin üzerinde yoğun bir biçimde düşünülmesi gereken, geniş açılımlı bir sözü vardır. Derki Goethe: ''İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız; eğer onları olması ...
  • Çağdaş açılımlarıyla kültür kavramı ve İoanna Kuçuradi 

   İyi, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Sosyal Antropolojinin temel konusu olan kültür, günümüz dünyasında gittikçe daha fazla konuşulan bir konu haline gelmektedir. Bugün hızla ''küreselleşen'' dünyamızda kültür çeşitli düzlemlerde -ulusal ve uluslararası ...
  • Determining effects of self – concept, early maladaptive schemas, perceived parenting styles on interpersonal relationships 

   It has been aimed, to consider joint role factors on interpersonal relationships and to investigate (1) the role of the level of self-concept, early maladaptive schemas and the perceived parenting styles on determining the ...
  • Dil felsefesine giriş 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile getirme, başkalİrına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar biıoiıı*ın Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında ...
  • Dil felsefesine giriş 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile getirme, başkalarına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında ...
  • Discrimination from philosophical view-point 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   The main purpose of this paper is so clarify the sources of discrimination from philosophical view-point. The major roots of discrimination, as a human world problem, are based on essentialist apporach according to which ...
  • Discrimination from philosophical view-point 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   The main purpose of this paper is to clarify the sources of discrimination from philosophical view-point.