Now showing items 1-20 of 89

  • Adaletsizliğin hükümranlığı 

   Önkal, Güncel (ViraVerita, 2017)
   Adalet kavramının ne olması gerektiği, hangi kavramlarla bağlantılı olduğu ve hangi yöntemlerle tartışılacağı sosyal bilimciler tarafından yeteri kadar önemsenmemiştir ve onlar sadece adaletsiz durumları tartışma konusu ...
  • Amerikan devrimi 

   Tunçel Önkal, Ahu (Doğu Batı Yayınları, 2016)
   ''Devrim'' kavramını açıklamaya yönelen girişimlerin pek çoğu, kuşkusuz biçimde önceliği Fransız Devrimi'ne verecektir. Devrim çalışmalarına bu türden bir giriş büyük ölçüde Fransız Devrimi'nin ilk yüz yılında özellikle ...
  • Anthropontology as a new kind of ontology 

   Çotuksöken, Betül (Synthesis Philosophica, 2012)
   Anthropontology as a philosophical discourse distinguishes itself from the classical ontology, phenomenological ontology, the ontology of essence and the new ontology. It is well known that the different ontological views ...
  • Antropoloji 

   Kolankaya,Tolunay (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Antropoloji ya da insanbilim, 19.yüzyılın ortalarında bir tarih felsfesi olarak başlamış ve sonrasında, bir tür tarih bilgisi olarak gelişmiştir. Dünyanın her yerinde geçmişten günümüze yaşayan insanları konu edinen ...
  • Aydın bir düşünür / aydınlatan bir ''söylem'': Betül Çotuksöken 

   İyi, Sevgi (Hacettepe Üniversitesi, 1999)
   Felsefe alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Betül Çotuksöken 'in felsefe anlayışı, Kantçı anlamda aydınlanmadır. Onun anlayışı ontolojik ve antropolojik yaklaşımlara da açıktır. Çotuksöken'e göre insanın ana ...
  • Aydınlanma-romantizm geriliminde Türkiye 

   Çotuksöken, Betül (Muğla Üniversitesi, 2006)
   "Onların [insanların] büyük dünya sahnesinde yapıp ettikleri gözlerimizin önüne serildiğinde, bir hoşnutsuzluk duygusuna kapılmamak elde değildir. Şurada burada belirir gibi görünen tek tük bilgeliklerin, bütün içinde ...
  • Aydınlanmalar ve demokrasiler: siyasal faydacılığın eleştirisi 

   Tunçel Önkal, Ahu (Bulut Yayınevi, 2016)
   İster tarihsel isterse kavramsal düzeyde olsun Aydınlanma üzerine yapılan herhangi bir incelemenin monolitik bir yapıya işaret etmesi beklenemez. Değer bir deyişle Aydınlanma değil, aydınlanmalardan söz etmek gerekir. Bu ...
  • Beauvoir’s ethics of ambiguity and human rights 

   Şimga, Hülya (Philippine National Philosophical Research Society, 2017)
   This paper focuses on Simone de Beauvoir’s ethics. My aim is to discuss the intimate relation of freedom and rights in order to suggest that the ethical implications of her phenomenological-existentialist analysis of ...
  • Bilgi ve bilim felsefesi nedir ? Neden önemlidir ? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   İnsan-dünya-bilgi ilişkisini mercek altına alan felsefi söylem, bilgiye yöneldiğinde bilgi felsefesi, bir insan etkinliği olarak da bilime yöneldiğinde, bilim felsefesi haline gelir. Varlık, dil, insan felsefesinin yanı ...
  • Bilgide kesinlik arayışı 

   Arlı Çil, Dilek (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Bilgi ve kesinlik arasındaki ilişki Eskiçağdan itibaren felsefi sorgulamalara konu olmuştur. Platon, Aristoteles ve Descartes "bilgi"yi ele alırken kesinliği bilginin özsel bir niteliği olarak varsaymışlardır. Fakat ...
  • Bilinemez olarak başkası: Levinas, Sartre ve Husserl 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Posseible Düşünme Dergisi, 2018)
   Aristoteles’e göre bütün insanlar doğaları gereği bilmek ister. İnsanın en temel bilme konularından biri, yine kendisi yani insandır. Ancak insan, kendini bilmek için yola çıktığında kaçınılmaz olarak, bilinemez olanla ...
  • Bilinemez olarak başkası: Levinas, Sartre ve Husserl 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Ankara Üniversitesi, 2018)
   Aristoteles’e göre bütün insanlar doğaları gereği bilmek ister. İnsanın en temel bilme konularından biri, yine kendisi yani insandır. Ancak insan, kendini bilmek için yola çıktığında kaçınılmaz olarak, bilinemez olanla ...
  • Bir paradoks ve düşündürdükleri 

   Kutlusoy, Zekiye (Türk Felsefe Derneği, 1995)
   Yunanca kökenli paradoks sözcüğü, para (: karşı(t), zıt, ters, aykırı), doxos (: fikir, düşünce, inanç, kanı) sözcüklerinden oluşur ve genellikle kabul görmüş bir fikre, düşün-ceye zıt olan önerme anlamını ...
  • Can the study of Heuristics be adopted in ethics? 

   Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; Arlı Çil, Dilek (Peter Lang, 2019)
   Introduction The study of heuristics is a theory which argues that there are some practical guidelines, determined through the combination of mental and environmental conditions, that lead us to action. It analyzes how ...
  • The concept of human dignity and human rights 

   Kuçuradi, İoanna (MEZHDUNARODNAYA KNIGA, 2018)
   This is a paper presented in the seminar on "Droits et dignity de la personne humanie", organized by the International Union of Academies, on May 24-26 2004, in Barcelona and hosted by the Institut d' Estudis Catalanos. ...
  • The concept of identity: an anthropontological approach 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2009)
   The relationships between the human being, the world and knowledge have perpetually diversified; just because of this, we need a holistic view in order to understand this complex situation or the complex net of relations. ...
  • Cultura animi olanakları bakımından kentte insan 

   Coşkun, Bergen (Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 2011)
   Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak araştırılacaktır. Kentte yaşayan ...
  • Cultura animi olanakları bakımından kentte insan 

   Coşkun, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak araştırılacaktır. Kentte ...
  • Cultural animi olanakları bakımından kentte insan 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak araştırılacaktır. Kentte ...
  • Cumhuriyet döneminde tarih kavramına yönelik felsefi tartışmalar 

   Günay, Mustafa (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. İnsanı düşünürken belli bir tarih felsefesine ve tarihsel bir ...