Advanced Search

Now showing items 1-20 of 50

  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tannbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlara yeni ...
  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tanrıbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren Ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlarla yeni ...
  • Antropolojik bir bakışla Betül Çotuksöken 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Papatya Bilim Üniversite Yayıncılık, 2018)
   Onu ilk önce Felsefeyi Anlamak Felsefeyle Anlamak kitabının arka kapağındaki fotoğrafta görmüştüm. Yıllar sonra, bu kez sevdiğim bir bölümde okumak için tekrar girdiğim üniversite sınavında Maltepe Üniversitesi Felsefe ...
  • Antropontolojinin ışığında Nermi Uygur'un felsefi söylemi: antropontolojik temelli bilgi kavrayışı 

   Çotuksöken, Betül (Dergâh Yayınları, 2019)
   Felsefi söylem oluşturmada bir yöntem, bir bakış açısı; aynı zamanda temel bir felsefe disiplini olarak dikkati çeken antropontoloji, farklı felsefe disiplinlerine de temel oluşturmaktadır. Örneğin; bilgi felsefesi, ahlak ...
  • Barış kültürü 

   Uluğ, Mücella (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   l Eylül Dünya Barış günüdür. Muhakkak ki, barışın önemini toplumlara hatırlatmak için kutlanmaktadır. Savaş ve Barış iki ayrı kültür. Biri negatif bir olay, olmaması istenir, diğeri ise pozitif bir olay, olması beklenir. ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak diğer canhlarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisini ve dünyayı ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak canlılarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisinin ve dünyayı ...
  • Bilim felsefesi nereye gidiyor? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Bilim felsefesi tıpkı mantık, ontoloji, epistemoloji ya da etik gibi felsefenin en eski dallarından biridir. Böyle olması da çok doğaldır; çünkü tarihsel olarak bilimsel düşünce, felsefi düşünceyle doğmuş, ikisi uzun süre ...
  • A case of collateral damage: widows of religious weddings in Turkey 

   Usal, Zeynep Oya (Verlag Barbara Budrich, 2019)
   The family is the basic unit of society. It is a social and legal construct and, in various countries, a religious construct. In many states, the rights and responsibilities of married partners are governed by the principles ...
  • Çağdaş açılımlarıyla eğitim kavramı 

   H. Demirdöven, İsmail (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Ünlü Alman yazar ve düşünürü Goethe'nin üzerinde yoğun bir biçimde düşünülmesi gereken, geniş açılımlı bir sözü vardır. Derki Goethe: ''İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız; eğer onları olması ...
  • Çağdaş açılımlarıyla kültür kavramı ve İoanna Kuçuradi 

   İyi, Sevgi (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Sosyal Antropolojinin temel konusu olan kültür, günümüz dünyasında gittikçe daha fazla konuşulan bir konu haline gelmektedir. Bugün hızla ''küreselleşen'' dünyamızda kültür çeşitli düzlemlerde -ulusal ve uluslararası ...
  • Dil felsefesine giriş 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile getirme, başkalİrına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar biıoiıı*ın Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında ...
  • Dil felsefesine giriş 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile getirme, başkalarına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında ...
  • Doğadan çevreye: Stoa felsefesini günümüzde yeniden düşünmek 

   Önkal, Güncel (Çizgi Yayınları, 2018)
   Özet: İnsanın kendisini ekonomik sistemin amaçlarına indirgediğinin en somut göstergesi doğa yerine çevre terimini içselleştirerek kurgulanmış yapay bir alanda bilgi, ifade ve tutum oluşturmasıdır. Çevreye indirgenen doğa ...
  • Eğitim ve kültür filozofu olarak Nermi Uygur 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   ''Eğitim'' ve ''kültür'' kavramları Nermi Uygur'un felsefi söyleminde en temel nitelikli doğrudan insana adanmış olduğu ileri sürülebilir. Söz konusu kavramlar dolayımında insan düyasını anlamayı amaçlayan Nermi Uygur, ...
  • Eskiçağda (Antikçağ) felsefe 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Yönelen bir varlık olarak insanın ürünü, yaratısı olan felsefe, insanın varoluşuyla anlamlı kılınan her türlü varolana ilişkileri bağlamında yaklaşan etkinliktir. Felsefi söylemde tarihsel bölümlemeler yapmak, özellikle ...
  • Estetik 

   Tunalı, İsmail (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Estetik, sözcük anlamında duyusallığın, duyulur algının sağladığı bilgi üzerine bir kuram, bir bilim olarak düşünülür. Estetiğin bir bilim olarak kurulması ve bu adı alması yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. Bu bilimi kuran ...
  • Etik ve ''etikler'' 

   Kuçuradi, İoanna (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   ''Etik'' sözcüğü son onbeş-yirmi yılda moda oldu. Etik başlıklı kitabımı ilk yayımladığım 70li yıllarda, etikle uğraşmak modası geçmiş bir iş sayılırdı. Oysa birbirimizle ilişkilerimizde her yapıp ettiğimizde, her kararımızda ...
  • Etnik kültürel kimlik hakkının, evrensel, bireysel insan haklarının önüne geçirilmesi tehlikesi 

   Taşkın, Ali (Maltepe Üniversitesi, 2014)
   Yüzyılımızın çok önem verilen hak, hukuk, adalet, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, demokrasi kavramları gibi, "insan hakları" ifadesi de son altmış yılın çok önemli, önemli olduğu kadar da gelişigüzel kullanılan kavramlarından ...
  • Felsefe açısından eğitim ve kültür kavramları 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Felsefe; dışdünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri araştıran bir etkinliktir. Felsefe aynı zamanda bu yolla, bir şeyi o yapan şeyin/şeylerin ne olduğunu/olduklarını araştırır. Öte yandan felsefe, olup bitenleri kendi ...