Now showing items 1-1 of 1

    • Nietzsche ve Derrida: hakikat ve değer(ler) 

      Özcan, Muttalip (Maltepe Üniversitesi, 2016)
      Nietzsche, çağdaş Avrupa kültürünün bir çöküş kültürü olduğunu ve bu nedenle de nihilizmin esas kaynağı olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürer. Nietzsche, bir hastalık olarak nihilizmden kurtulabilmek için modern ...