Advanced Search

Now showing items 1-12 of 12

  • Bir sağlık ve güvenlik konusu olarak obezite 

   Yurt, Seher (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Obezite gibi tüm dünyada ve ülkemizde önde giden bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa Bölgesi‟nin en önemli halk sağlığı sorunudur. Yaygınlığı 20 yıl içinde üç kat artış göstermiştir. ...
  • Borçelik'te on numara işler 

   Usta, Hakan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Psikoloji biliminin insan davranışını açıklamaya yönelik temel teorik yaklaşımlarından birisi olan “Davranışçı Teori”ye göre insan davranışı, bu davranışı tetikleyen nedenler ve ardından takip eden sonuçlar açısından ...
  • Çalışma yaşamı ve fotoğraf 

   Kartal, Tufan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Bu bildiride fotoğrafın zamanı durduran özelliği ve evrenselliği üzerinden çalışma yaşamı dinamiklerini açıklamadaki gücü Tufan Kartal'ın tersanelerde çektiği fotoğraflar üzerinden tartışılacaktır. Fotoğraflar örtmeye, ...
  • Çelikkord'ta iş sağlığı ve güvenliği 

   Polat, Emine Yüksel (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Pirelli Grubu bünyesinde 1985 yılında modern araç lastiklerinin en kritik yapısal elemanlarından birini üreten Çelikkord kalitelerine verdiği önem sonucu kısa sürede Avrupa çelikkord sektörünün önde gelen firmaları arasına ...
  • Halkla ilişkiler araştırmalarında çevrimiçi odak grup görüşme tekniği üzerine bir inceleme 

   Ergül, Yankı (Ege Üniversitesi, 19.11.2020)
   Son yıllarda nitel araştırma deseniyle ilgili kaynaklar hızla artış göstermiş olsa da küreselleşen dünya ve yeni iletişim teknolojilerinin iletişim üzerindeki etkisiyle birlikte, çevrim içi araştırma tekniklerinin daha ...
  • Kordsa'da İSG eğitimi 

   Şahiner, Turan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Kordsa‟da yürütülen endüstriyel iletişim çalışmalarının olumlu ve olumsuz yönleri bu bildiride ele alınacaktır. işyeri hekimliği tarafından yürütülen sigarayı bırakma ve kilo kontrolü konulu programların kampanyatif ...
  • Kurumsal sosyal sorumluluk rol model olmak: trafikte sorumluluk hareketi 

   Sipahi, Mahmut (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Karayolu trafiğinde yaşanan sorunlar, bütün dünyanın gündeminde ve önlem alınmadığı takdirde, insanlığı tehdit edecek boyutta. Öyle ki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2010 yılında, tüm dünyada 1,3 milyon insan ...
  • Sağlık ve güvenlik kültürü: kültür iletişimdir, iletişim kültürdür 

   Sungur, Elif (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Kültürün bir referans ve çerçeve oluĢturarak, bir zemin yaratarak, insanların tutumlarını ve dolayısıyla günlük yaĢam davranıĢlarını etkilediği bilim ve uygulamacı çevrelerce kabul edilmektedir. Bir toplumda, bir Ģehirde ...
  • Tematik dergi: önlem 

   Gökulu, Onur (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Bu bildiride Önlem dergisinin çıkıĢ süreci ve yayın hayatına iliĢkin bilgiler verilecektir. 7 yıldır yayınlanan Önlem dergisinin, iĢçi sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların konuĢulması, tartıĢılması, bu sorunlara ...
  • Trafikte gençlik hareketi: gençlik arasında trafik güvenliği bilincinin artırılması 

   Moral, Lerzan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Dünya Sağlık Örgütü tarafından derlenen verilere göre, 2010 yılında, tüm dünyada 1,3 milyon insan hayatını karayollarında kaybederken, trafik çarpışmaları, 15-29 yaş grubunda görülen ölümlerin nedenleri arasında birinci ...
  • ''Traji-trafikten beşeri trafiğe'' 94.9 açık radyo programı deneyimi 

   Ayöz, Yeşim (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   94.9 Açık Radyo‟da Çarşamba günleri her on beş günde bir saat 14:00 – 14:30 saatleri arasında Yeşim Ayöz, Kevser Üstündağ ve İdil Işık‟ın hazırlayıp sunduğu Traji Trafikten Beşeri Trafiğe programı yayınlanıyor. Bu ...
  • Yönetim, yönetimin iletişimi ve çalışanların esenliği 

   Vatansever, Çiğdem (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
   Yönetimle ilgili araştırmalarda, yönetimin çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilişkili boyutu ikinci planda kalmıştır. Oysa yönetimin görünür desteği tüm değişim ve gelişim çalışmalarında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinin ...