Now showing items 1-1 of 1

    • Kordsa'da İSG eğitimi 

      Şahiner, Turan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
      Kordsa‟da yürütülen endüstriyel iletişim çalışmalarının olumlu ve olumsuz yönleri bu bildiride ele alınacaktır. işyeri hekimliği tarafından yürütülen sigarayı bırakma ve kilo kontrolü konulu programların kampanyatif ...