Now showing items 1-1 of 1

    • Çalışma yaşamı ve fotoğraf 

      Kartal, Tufan (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
      Bu bildiride fotoğrafın zamanı durduran özelliği ve evrenselliği üzerinden çalışma yaşamı dinamiklerini açıklamadaki gücü Tufan Kartal'ın tersanelerde çektiği fotoğraflar üzerinden tartışılacaktır. Fotoğraflar örtmeye, ...