Now showing items 1-1 of 1

    • Yönetim, yönetimin iletişimi ve çalışanların esenliği 

      Vatansever, Çiğdem (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
      Yönetimle ilgili araştırmalarda, yönetimin çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilişkili boyutu ikinci planda kalmıştır. Oysa yönetimin görünür desteği tüm değişim ve gelişim çalışmalarında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinin ...