Now showing items 1-1 of 1

    • Bir sağlık ve güvenlik konusu olarak obezite 

      Yurt, Seher (Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2014)
      Obezite gibi tüm dünyada ve ülkemizde önde giden bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa Bölgesi‟nin en önemli halk sağlığı sorunudur. Yaygınlığı 20 yıl içinde üç kat artış göstermiştir. ...