Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Gençlik ceza hukuku 

  Apaydın, Cengiz (Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Gençlik çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adalet mekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen gençlerin, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda yararlarının gözetilmesi, korunması ...
 • Bağlama düzeninde çalınan ezgiler ve notasyonu 

  Camgöz, Nafiz (Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2023)
  Türküler, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür mirasını, halkın duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini sözlü kültür ortamında nesilden nesile, dilden dile, telden tele aktaran, ezgiyle söylenen bir anonim halk ...
 • Covid 19 salgını sürecinde hasta ve gönüllüden alınan aydınlatılmış onam 

  Sezgin, Gülbüz; Akşit Dudaklı, Gökçesu; Maltepe Üniversitesi, Rektörlük; Sezgin, Gülbüz; Özbaş Tevetoğlu, Işıl (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Tanı, tedavi veya prognozu belirlemek için yapılacak tüm klinik insan araştırmalarında, özellikle de tıbbı uygulamayı içeren araştırmalarda, insan onurunun korunmasına ilişkin önlemler alınmasına gereksinim duyulur. ...
 • Hacettepe Üniversitesi biyoetik eğitim, uygulama ve araştırma merkezi (HÜBAM) 

  Örnek Büken, Nüket; Zeybek Ünsal, Çağrı (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bu yazıda, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Türkiye’nin ilk biyoetik merkezi olan, Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM) ...
 • Uluslararası klinik araştırmalar, araştırma etiğinde temel ikilemler ve etik kurullar 

  Örnek Büken, Nüket (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Çeşitli devletlerde farklı yerlerde bir dizi ilaç halen test edilmektedir, fakat bu klinik deneylerin bazıları halkın muhalefetiyle karşı karşıyadır. Bundan dolayı gelişmiş devletlerdeki araştırmacılar sürekli olarak ...
 • Etik kurullar ve aydınlatılmış onam 

  Şehiraltı, Mine (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Tarihsel süreçte gönüllü onam kavramı, üzerinde araştırma yapılacak kişileri koruma kaygıları sonucunda ortaya konulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi araştırmacılarının yaptıkları deneylerle insanın kötüye ...
 • Sosyo-kültürel değerler açısından insan sağlığı ile ilgili araştırmalarda aydınlatılmış onam 

  Sezgin, Gülbüz; Akşit Dudaklı, Gökçesu; Maltepe Üniversitesi, Rektörlük; Akşit, Belma; Akşit Dudaklı, Gökçesu (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bu yazıda, “bilgilendirilmiş onam” kavramı, özellikle “bilgilendirme”/ “aydınlatma” kavramları ile “gönüllülük” ve “doğrudan müdahaleyi içinde barındıran girişimsel olan ve olmayan araştırma” kavramları tartışılmaya; ...
 • Türkiye’de ve dünyada etik kurullar, etik ve deontolojik sorunlar 

  Sezgin, Gülbüz; Akşit Dudaklı, Gökçesu; Maltepe Üniversitesi, Rektörlük; Demirhan Erdemir, Ayşegül (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Günümüzde insanlar üzerinde yapılacak denemelerle ilgili projeler etik kurulların onayı ile hayata geçirilirler. Etik kurullar tıp etiğinin önemli bir konusudur ve birkaç farklı sınıf içinde incelirler. Bu yazıda ilk ...
 • Klinik araştırmaların denetlenmesi ve aydınlatılmış onam 

  Atıcı, Elif; Kafa, Sezer Erer (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Klinik araştırmalar (ilaç ve ilaç dışı), hastalık sürecinin tanımlanması, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için gereklidir. Bu amaç için çeşitli araştırma yöntemleri, ...
 • Aydınlatılmış onam: 2022 

  Sezgin, Gülbüz; Akşit Dudaklı, Gökçesu (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2022)
  Bu kitap 2019’da İstanbul’da yapılan Uluslararası Türk ve İslam Tıp Tarihi ve Etiği kongresinde, “Klinik Araştırmalarda Aydınlanmış Onam” başlıklı oturumda ele alınan konuları sunanlar tarafından oluşturulmuştur. 2020 ...
 • ''Benim İstanbul'um'' Fotoğraf Atölyesi 

  Bademci, Özden; Haydari, Nazan; Ürper, Osman; Karadayı, Figen; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2013)
  Bu albüm, Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)’ın yürüttüğü "Çocuklarla Birlikte Projesi’ kapsamında fotoğraf atölyesine Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi(ÇOGEM) ...
 • Ali İhtiyar 1+1''Halet ile Nail'' 

  Yıldırım, Müjgan; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  1 + 1 "Halet ile Nail" Fotoğraf Sergisi; fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar'ın 2003 yılında üretilen Toroslarda Bir Efsane: Karatepe Aslantaş Belgeseli bağlamında çektiği fotoğraflardan derlenmiş bir seçkidir. Prof. Dr. Halet ...
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Ben Kadınım 

  Yıldırım, Müjgan; Maltepe Üniversitesi (Maltepe Üniversitesi, 2019)
  8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Tarih boyunca her alanda ikinci plana atılan kadının yaşadığı büyük mücadeleyi onurlandıran ve anlamlandıran bir gün... Bugünün anlamını bir kez daha vurgulamak, "Ben Kadınım" konseptiyle ...
 • Geleceğin hakkında söz sahibi olabilmek; değerli hissetmek 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Kaymak, Onur (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Tüm dünyada yaşanan küresel Covid-19 salgını varlığını halen devam ettirmektedir. Ülkemizde de salgının seyrinin en aza indirilmesi, özlemiş olduğumuz normal hayatımıza en kısa sürede kavuşabilmemiz bakımından Devletimizin ...
 • Uygulama odaklı eğitim veren bölümlerde dijitalleşme ve yenilikçi yaklaşımlar 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Aytürk, Özlem (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Fiziki alanda yapılan çalışmaları çevrimiçi olarak tasarlama anlamına gelen dijital kampüs, teknolojik gelişmelere, ihtiyaçlara ve dönüşümlere bağlı olarak sürekli gelişen bir dinamiktir. Deneyim üzerine inşa edilen dijital ...
 • Dalgalı bir okyanusta, bugüne yetişmek 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Karasar, Şahin (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Dünya tarihinde yaşanan toplumsal olaylar ve kriz ortamları yaşamın tüm alanlarına etki ederek yeni gelişmelerin doğmasına ve beraberinde de köklü değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bireysel tecrübelerle değişim ...
 • Pandemide birlikte öğrenmeye devam etmek 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Boyacı, Mustafa Talha (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  2020 yılında başlayan ve zaman ilerledikçe tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını varlığını halen sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizde de salgınının normal yaşamımıza olan etkilerinin en aza indirilmesi, ...
 • Üniversite iç paydaşları etkileşiminde dijitalleşme süreci 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Tuna, Tayyip (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Üniversite, sadece öğrencilere eğitim veya hizmet sunan organizasyonlar değil, dönüşümü merkezine alan canlı organizasyonlardır. Maltepe Üniversitesi öğrenci odaklı çalışan ve öğrenci ile akademisyen arasındaki bağı ön ...
 • Çevrimiçi eğitiminde ilk rol modelleri 

  Karasar, Şahin; Eldem Anar, Ülkü İlgi; Maltepe Üniversitesi; Çelik, Tuğba Nur (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  Biz gençler pandemi döneminde eğitim sürecini yaşarken ‘’Ya gelecekte yeniden olursa…’’ düşüncesiyle hareket edersek, belki de bizden sonraki nesillerin yeniden pandemi süreciyle karşılaşma ihtimalinde onların ilk rol ...
 • Kampüsten pandemi manzaraları; mesleki eğitimde beceri odaklı yaklaşımlar ile birlikte dijitalleşme 

  Uncular, Muhittin Hasan (Maltepe Üniversitesi, 2021)
  “Pandemide en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık sektörü gelmektedir. Bu anlamda sektörün en önemli sorunlarından birisi de havacılık bölümünde okuyan öğrencilerin motivasyon problemidir. Belirsizlik, kaygı ve ...

View more