Show simple item record

dc.contributor.authorSağlam, Esra
dc.contributor.authorÖzdamar, Emine Nur
dc.contributor.authorSağlam, Yaman
dc.date.accessioned2019-07-22T06:31:35Z
dc.date.available2019-07-22T06:31:35Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationSağlam, E., Özdamar, E. N. ve Sağlam, Y. (2011). Polikistik over sendromu olan bir kadında sibutramin kullanımı ile olumlu gebelik sonuçları: bir olgu sunumu / Favorable outcomes of pregnancy with use of sibutramine in a woman with polycystic ovary syndrome: a case report. Maltepe Tıp Dergisi. 3(3), s. 36-38.en_US
dc.identifier.isbn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=90
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2442
dc.description.abstractSibutramin şişmanlığın uzun vadeli tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Gebelikte sibutramine maruz kalma ile ilgili sınırlı sayıda yayınlanmış veri mevcuttur. Bu makalede, gebeolduğunun farkında olmadan 1-6. gebelik haftaları arasında 15 mg/gün sibutramine maruz kalan polikistik over sendromlu 29 yaşındaki Kafkas kökenli kadın olgu sunulmuştur. Gebeye 38. haftada sezaryen yapılmış ve 4150 gr ağırlığında sağlıklı erkek yeni doğan dünyaya gelmiştir. Bebek bir sene boyunca takip edilmiş ve bu süre içinde hiçbir konjenital anomali ya da gelişimsel bozukluğa rastlanmamıştır. Polikistik over sendromlu bir kadında,şişmanlık tedavisi için sibutraminin kullanımı sırasında başarılı spontan gebelik ve olumlu gebelik sonuçlarının sunumu, bu ilaca gebelikte maruziyetle ilgili sınırlı bilgiye katkıda bulunacaktır.en_US
dc.description.abstractSibutramine is a drug used for long-term management of obesity. There is limited published data about sibutramine exposure during pregnancy. In this article, we present a 29-year-old, Caucasian woman with polycystic ovary syndrome who exposed to 15 mg/day of sibutramine during gestational weeks 1- 6 without knowing that she was pregnant. At 38th weeks, cesarean section was performed and a healthy male newborn weighted 4150 gram was born. We followed the infant for one year. No congenital abnormalities and developmental disorders were seen during this period. This report of the successful spontaneous pregnancy and favorable pregnancy outcomes following the use of sibutramine for obesity management in a woman with polycystic ovary syndrome may contribute to the limited knowledge about the exposure to this drug during pregnancy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectsibutraminen_US
dc.subjectpolikistik over sendromuen_US
dc.subjectgebeliken_US
dc.subjectsezaryenen_US
dc.subjectşişmanlıken_US
dc.subjectsibutramineen_US
dc.subjectpolycystic ovary syndromeen_US
dc.subjectpregnancyen_US
dc.subjectcesarean sectionen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.titlePolikistik over sendromu olan bir kadında sibutramin kullanımı ile olumlu gebelik sonuçları: bir olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeFavorable outcomes of pregnancy with use of sibutramine in a woman with polycystic ovary syndrome: a case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0021-8400en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States