Show simple item record

dc.contributor.authorSarıman, Nesrin
dc.contributor.authorLevent, Ender
dc.contributor.authorSoylu, Akın Cem
dc.contributor.authorYurtlu, Şirin
dc.date.accessioned2019-07-24T08:23:19Z
dc.date.available2019-07-24T08:23:19Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationSarıman, N., Levent, E., Soylu, A. C. ve Yurtlu, Ş. (2009). Orta ve ağır obstrüktif uyku apne sendromu (ouas) olgularında pap (positive airway pressure) titrasyonuna objektif ve subjektif yanıtın değerlendirilmesi / Objective and subjective responses to pap (positive airway titration) in moderate and severe obstructive sleep apnea syndrome. Maltepe Tıp Dergisi. 1(2), s. 13-22.en_US
dc.identifier.issn1308-8661
dc.identifier.urihttp://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=34
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2490
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada orta ve ağır obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tanısı alıp PAP (Positive Airway Pressure) titrasyonuna alınan olguların, titrasyon gecesinde elde edilen objektif vesubjektif yanıtları ile ilk gece yapılan polisomnografi testi yanıtları karşılaştırılmıştır. Yöntem: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Laboratuvarında Mayıs 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında orta ve ağır OUAS tanısı almış olan erişkin, yaş ortalaması 54 ± 11 yıl (32-73 yaş arası), 10 kadın ve 26 erkek toplam 36 olgu çalışmaya alındı. Uyku laboratuvarında polisomnografi testine alınan tümolgulara testin sonlandığı sabah uygulananan ketformundaki bilgiler kullanılarak, subjektif yanıtlar, polisomnografi kayıtlarındaki verilerden iseobjektif yanıtlar elde edildi. İlk test gecesi, titrasyon gecesi ile objektif ve subjektif veriler kullanılarak karşılaştırıldı. Subjektif verilerin değerlendirilmesinde vizüel analog skorlama (VAS) yöntemi kullanıldı. Bulgular: İlk gece PSG sonuçları titrasyon gecesi sonuçları ile karşılaştırıldığında; toplam uyku süresi, REM periyodu, solunumsal arousallar, bazaloksijen satürasyonu ve en düşük oksijensatürasyonu değerlerinde; hastaların sübjektif yanıtları değerlendirildiğinde ise, titrasyon gecesinde ilk gece yanıtlarına göre herzaman ki uykusu ile karşılaştırıldığında uyku memnuniyetialgısında, dinlenmiş ve uykusunu almış olarak uyanma algısında olumlu yönde anlamlı farklılıklar elde edildi (p<0.001). Sonuç: Orta ve ağır OUAS grubunda ilk gece PAP uygulaması ile hem objektif hemsubjekti fverilerde hastaalgı düzeyindeileri derecede anlamlı düzelmeler kaydedilmiştir.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of this study was to compare the objective and subjective responses of moderate and severe OSAS patients to the first night polysomnography and PAP titration test. Materials and methods: Ten female, 26 male a total 36 patients with a mean age of 54 ± 11 years (range 32-73) and polysomnographically verifi ed as moderate and severe OSAS in Sleep Resarch Laboratory of Chest Diseases Department at Maltepe University Hospital between May 2008-May 2009 were included in the study. Subjective responses were obtained from the questionnaire applied on the morning after the fi rst polysomnography and PAP titration nights. Objective responses were also achieved from the polysomnographyrecordsof bothtest nights. We compared theobjectiveand subjective responses of patients to both tests. Difference sbetween the two testsnights were evaulatedseperately. Visual analog scoring(VAS) wasused to evaluate subjective values. Results: When wecompared there sponsesto the first night polysomnography and PAP titrationwefoundstatistically significant diff erences betwen the values of totalsleeptime, REM sleep, respiratoyarousals, basaloxygen saturation andminimalavarageoxygen saturation. Subjective responsesrevealed that there were diff erences between the titration night and first polysomnography nightsuggesting positivechanges in termsof patientsatisfaction and statistically significant differenceswere achieved betweenthetwonights regarding patient satisfaction of sleep quality and feelingof awaked rested in the morning (p<0.001). Conclusion: In moderate and severe OSAS cases we observed favorable effectsin patients responsesbothin objective and subjective parameters on the first nightof PAPexperiencecompared tothefi rst polysomnography night.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectobstrüktif uyku apne sendromuen_US
dc.subjectPAP titrasyonuen_US
dc.subjectCPAP-BIPAP yanıtıen_US
dc.subjectobstructive sleep apnea syndromeen_US
dc.subjectPAP titrationen_US
dc.subjectresponse to CPAP- BIPAP therapyen_US
dc.titleOrta ve ağır obstrüktif uyku apne sendromu (ouas) olgularında pap (positive airway pressure) titrasyonuna objektif ve subjektif yanıtın değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeObjective and subjective responses to pap (positive airway titration) in moderate and severe obstructive sleep apnea syndromeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3311-3338en_US
dc.authorid0000-0001-7360-8269en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States