Show simple item record

dc.contributor.authorTosyalı, Hikmet
dc.contributor.authorSütçü, Cem Sefa
dc.date.accessioned2019-07-31T10:25:55Z
dc.date.available2019-07-31T10:25:55Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationTosyalı, H , Sütçü, C . (2016). Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkileri / Effects of social media usage on individuals in terms of health communication. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 3-22. http://dergipark.org.tr/iled/issue/29371/314259en_US
dc.identifier.issn2149-634X
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/iled/issue/29371/314259
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2550
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler birçok alanı olduğu gibi sağlık alanını da etkilemekte, hem sağlık uzmanlarının hem de hastaların medikal bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarına imkân sağlamaktadır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya, gerek kişilerarası gerekse kitle iletişimine imkân sağlayan yapısı sayesinde sağlık alanında kişiler ve kurumlar tarafından kullanılan etkili araçlardan birisi haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğu yıllarda hastane veya hekime ulaşma imkânı olmayan insanlar ailelerinden, akrabalarından ve arkadaş gruplarından aldıkları önerilere göre tedavilerini gerçekleştirirken günümüzde tedavi önerilerine; tavsiye siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi sosyal medya platformlarından ulaşılmaktadır. Sağlık sektörü temsilcilerinin gazete, radyo ve televizyonda yapacakları reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de yasal düzenlemelerle oldukça sınırlandırılmış olması, sosyal medyayı sektör temsilcileri için önemli bir tutundurma aracı haline getirmiştir. Bu çalışmada sağlıkla ilgili konularda sosyal medya kullanımının etkileri ve sağladığı imkânlar, güncel uygulamalar perspektifinde tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractAs technological developments affect many areas, it also has many influences on health care area with respect to enabling to easily and quickly reach medical information for both healthcare experts and clients. Nowadays social media which has become mostly used communication tool, provides interpersonal and mass communication. With that feature, social media has become one of the effective communication tools on healthcare that is used by both people and institutions. People had quite limited conditions to reach health care. In that times, people who did not have opportunity to reach hospitals or health care professions, got their treatments according to what kind of suggestions they had from their family, relatives and friends. However, nowadays people get treatment suggestions from specific suggestion websites, blogs or social networking. Moreover, social media has become a very significant tool which is used for promotion and advertising by health care representatives due to the fact that there are really restricted legal regulations about promotional and advertising activities that are made by newspaper, radio and television. In the current study, effects of social media usage and what kind of opportunities it provides with respect to health related issues, is discussed in perspective of current practices.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectsağlık hizmetien_US
dc.subjectsağlık iletişimien_US
dc.subjectsağlık bilişimien_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjecthealtcareen_US
dc.subjecthealth communicationen_US
dc.subjecthealth informaticsen_US
dc.titleSağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of social media usage on individuals in terms of health communicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-9639-5072en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage3en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal