Show simple item record

dc.contributor.authorTansel İliç, Deniz
dc.date.accessioned2019-07-31T13:13:24Z
dc.date.available2019-07-31T13:13:24Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationTansel İliç, D . (2016). Haber merkezlerinde dolaylı denetim: bir katılımlı gözlem çalışması. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 48-65. http://dergipark.org.tr/iled/issue/18466/194410en_US
dc.identifier.issn2149-634X
dc.identifier.urihttp://dergipark.org.tr/iled/issue/18466/194410
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2564
dc.description.abstractEditoryal bağımsızlık iddiasının temel dayanak noktalarından biri, haber üretim sürecinde, muhabirin emeği üzerinde doğrudan bir denetimin olmamasıdır. Ancak yeni kapitalist düzende, tüm diğer işyerleri gibi, haber merkezlerinde de, doğrudan denetim yerini dolaylı denetim mekanizmalarına bırakmıştır. Dolayısıyla doğrudan denetimin yokluğu, o işyerinde çalışanın emeği üzerine hiç denetim uygulanmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu çalışmada, genel olarak orta sınıf mensubu olarak habercilerin, ekonomik sermayeyi ikinci plana atmaya eğilimli oldukları ve genel olarak meritokratik toplum tasarımına inandıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, genel olarak habercilerin de bağlı olduğu orta sınıf, sınıf bilinçlerini yitirmeye meyillidir. Sınıf bilincinin yokluğu ise, doğrudan denetimin kontrol mekanizmaları içindeki yerinin, oransal olarak azalmasına neden olmaktadır. İçselleştirme mekanizmaları üzerinden dolaylı denetim mekanizmaları işlemektedir. Habercilikteki dolaylı denetim mekanizmalarını anlamak amacıyla ulusal haber kanalının Ankara bürosunda bir hafta boyunca katılımlı gözlem yapılmıştır. Bu süreç içerisinde elde edilen verilerle, televizyon haberciliğinde, yeni denetim mekanizmalarının yerleştiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractOne of the main premise of editorial independence claim is that there is no direct control over the labour of the journalist in news making process. However in new capitalism, the direct control is replaced with indirect control in newsrooms like other workplaces. As a result, the lack of direct control should not be interpreted as no control over the worker’s labour in that workplace. In this study, it is tried to state that the journalists who are usually middle class members, have tendency to regard economic capital as secondary important and believe in meritocratic society design. For that reason middle class that most of the journalists belong have the tendency to lose their class consciousness. The lack of class consciousness causes the ratio of direct control within control mechanisms to decrease. The indirect control mechanisms function by the means of autocontrol. For the purpose of understanding the indirect control mechanisms participant observations are conducted in a national television channel’s Ankara office for one week. With the data that is gathered during that period, it is concluded that new control mechanisms are settled in broadcast journalism. Keywords: Journalism, direct control, meritocracy, middle class, cultural capital.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectHaberciliken_US
dc.subjectdolaylı denetimen_US
dc.subjectmeritokrasien_US
dc.subjectkültürel sermayeen_US
dc.subjectorta sınıfen_US
dc.subjectJournalismen_US
dc.subjectdirect controlen_US
dc.subjectmeritocracyen_US
dc.subjectmiddle classen_US
dc.subjectcultural capitalen_US
dc.titleHaber merkezlerinde dolaylı denetim: bir katılımlı gözlem çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage48en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makale - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorTansel İliç, Deniz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal