Show simple item record

dc.contributor.authorYasan, Mustafa
dc.date.accessioned2019-08-19T12:48:35Z
dc.date.available2019-08-19T12:48:35Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationYasan, M. (2012). Birleşik Krallık (United Kingdom) Şirketler Hukuku’nda denetçinin görevlerini “özenle” yerine getirme yükümlülüğü. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(2), s. 227-247.en_US
dc.identifier.issn1303-5630
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/3805
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2606
dc.description.abstractBirleşik Krallık şirketler hukukunda denetçilik, Companies Act 2006 (CA) sec.475-539’da ayrı bir bölüm tahsis edilerek düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre bağımsız bir şekilde ve uzmanlık seviyesinde yürütülmesi gereken denetimin ideal bir seviyede gerçekleştirilmesi denetime tabi şirketlerin hukuki kişiliği kadar, şirket ortaklarının, şirketten alacaklı olan üçüncü kişilerin yanında özellikle büyük ölçekli şirketlerin ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından taşıdığı önem sebebiyle ideal denetimin varlığı kamunun da menfaatlerini yakından ilgilendirmektedir. Bunlara ilaveten, yürüttükleri faaliyetlerde ihmal ve ihlalleri sebebiyle yüklü miktardaki tazminat rakamları ile karşılaşabilme riski yüksek olan denetçiler açısından da ideal denetimin gerçekleştirilmiş sayılabilmesi için yerine getirilmesi gereken koşulların tespiti büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada denetçinin denetim faaliyetlerini yürütürken göstermek zorunda olduğu “özen yükümlülüğü”nün sınırlarının belirlenmesi gereği karşımıza çıkmaktadır. CA sec. 475-539’da yer alan hükümler incelendiğinde kanun koyucunun özen yükümlülüğünün sınırlarının belirlenmesinde kesin çizgiler çizmediği görülmektedir. Bu noktada, denetçinin özen yükümlülüğünün sınırlarının belirlenebilmesi, Birleşik Krallık hukukunda önemli bir yer tutan Case Law’da yer alan kurallardan ve şirketler hukuku doktrini tarafından ileri sürülen görüşlerden yararlanılarak gerçekleştirilebilir. Çalışmamızda başarılı bir denetim geçmişine sahip Birleşik Krallık şirketler hukukunda denetçinin özen yükümlülüğünün sınırlarının belirlenmesi sayesinde mukayeseli hukuk açısından mütevazı da olsa bir katkı sağlamak amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractAuditory in company law of United Kingdom has been arranged in Companies Act (CA) sec. 475-539 by assigning a separate section. According to these judgements, the realization of auditing which must be conducted independently and in a level of expertise is closely related with the legal personality of the companies that are dependent on the auditing beside the third parties which are the deptee from the company. The existence of the ideal auditing is closely connected with the benet of the public because especially the large-scaled companies have importance with regards to macro-economic balance of the country. In addition to these ones, it is important to determine the conditions that should be fullled in order to realize the ideal auditing from the point of auditors that carries a higher risk of a sizeable amount of compensation because of their negligence and violation in their activities. So we are confronted with the necessity of the determination of the limits of “duty of care” which the auditors have to do during carrying out their auditing activities. It can be seen that the legislator does not indicate a clear cut lines while determining the limits of the duty of care when provisions in CA sec. 475-539 are analyzed. At this point, the determination of the limits of auditor’s duty of care can be realized by beneting from opinions that are brought forward by doctrine of company-law and by the laws that have an important place in the legal system of United Kingdom.In this study it is aimed at making a small contribution for comparative law thanks to limits of auditor’s “duty of care” which has been determined in company law of United Kingdom which has a successful auditing history.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirleşik Krallık Şirketler Hukukuen_US
dc.subjectDenetçien_US
dc.subjectDenetçinin Özen Yükümlülüğüen_US
dc.subjectBirleşik Krallık Şirketler Kanunu 2006en_US
dc.subjectMukayeseli Hukuken_US
dc.subjectCompany-law in United Kingdomen_US
dc.subjectAuditoren_US
dc.subjectDuty of care of the auditoren_US
dc.subjectCompany-Act in United Kingdom 2006en_US
dc.subjectComparative Lawen_US
dc.titleBirleşik Krallık (United Kingdom) Şirketler Hukuku’nda denetçinin görevlerini “özenle” yerine getirme yükümlülüğüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage247en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US
dc.contributor.institutionauthorYasan, Mustafa


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record