Show simple item record

dc.contributor.authorDağ, Cansu
dc.date.accessioned2019-08-19T12:49:00Z
dc.date.available2019-08-19T12:49:00Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationDağ, C. (2013). Takdir komisyonuna başvuruda zamanaşımı müessesesinin Anayasa Mahkemesi iptal kararı ve takip eden süreç kapsamında değerlendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 3(1), s. 11-29.en_US
dc.identifier.issn1303-5630
dc.identifier.urihttps://jurix.com.tr/article/3807
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2608
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında ilk olarak Anayasa Mahkemesi’ne itiraz konusu teşkil eden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin 2. fıkrasında bahsi geçen zamanaşımı ve takdir komisyonu müesseseleri açıklanmıştır.Ardından, 15.10.2009 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı üzerinde durularak, itiraz konusu hükmün anayasaya aykırılığı tespiti kapsamında, Anayasa’nın 2. ve 73. maddelerinde düzenleme alanı bulan “Hukuk Devleti” ve “Verginin Yasallığı” ilkelerinin değerlendirmesi yapılmaya gayret edilmiştir. Bir sonraki aşamada, 15.10.2009 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanma ve yürürlüğe girme tarihini takiben ortaya çıkan hukuk boşluğunun doldurulması kapsamında yapılan yeni düzenlemeler incelenmiş; bu düzenlemelerin 15.10.2009 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararına ve anayasal ilkelere uygunluğu sorgulanmıştır. Nitekim getirilen yeni düzenlemeler, bahsi geçen Anayasa Mahkemesi Kararı gerekçelerini karşılayamadığı gibi, zamanaşımının yeniden canlandırılmasına hizmet eden hükümler barındırmıştır. Bahsi geçen düzenlemelerin bir kısmını iptal eden 26.01.2012 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının mevcut duruma etkisi ve mevcut durumda anayasal ilkelere uygunluk adına getirilebilecek çözüm önerileri ise çalışmanın son kısmını oluşturmuştur. Vergi alacaklarında zamanaşımı müessesesinin, hukuk devleti ve verginin yasallığı ilkeleri açısından teşkil ettiği önem nedeniyle söz konusu düzenlemelerin ve kararların incelenmesi gereği duyulmuştur.en_US
dc.description.abstractProvisions of Art.114 par. 2 of Tax Procedure Code (Law No: 213) concerning valuation commission and limitation period has made the subject of a prejudicial question before the Constitutional Court. In this article, concepts of valuation commission and limitation period will be explained in the rst part.At a second stage, the Constitutional Court’s decision of 15th of October 2009 will be examined, focusing on the principles of “rule of law” and “legality of tax”, respectively Art.2 and 73 of the Constitution.After Constitutional Court Decision has been published in ocial gazette and entered into force, new regulations and law amendments have been made to ll the legal gap. Nevertheless, conformity of these new regulations to the Constitutional Court Decision dated 15.10.2009 and constitutional principles, is doubted. As a matter of fact, new regulations are not only insucient to correspond to the legal grounds of the Constitutional Court Decision dated 15.10.2009, but also have some provisions leading to reactivation of already expired limitation periods.Unconstitutionality of these new regulations has become a dierent matter of prejudicial question before the Constitutional Court and some of these regulations have been annulled by a new Constitutional Court Decision dated 26.01.2012. The eect of Constitutional Court Decision dated 26.01.2012 to current legal situation will be evaluated and some suggestions will be presented at the nal part of the article.The importance of limitation period concept in light of the principles of “rule of law” and “legality of tax” renders it necessary to examine the aforementioned regulations and Constitutional Court decisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTakdir Komisyonuen_US
dc.subjectZamanaşımıen_US
dc.subjectAnayasa Mahkemesien_US
dc.subjectValuation Commissionen_US
dc.subjectLimitation Perioden_US
dc.subjectConstitutional Courten_US
dc.titleTakdir komisyonuna başvuruda zamanaşımı müessesesinin Anayasa Mahkemesi iptal kararı ve takip eden süreç kapsamında değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Editör Denetimli Degide Makaleen_US
dc.contributor.institutionauthorDağ, Cansu


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record