Show simple item record

dc.contributor.advisorCesur, Mustafa Onur
dc.contributor.authorBarlak, Esra
dc.date.accessioned2019-08-26T06:40:30Z
dc.date.available2019-08-26T06:40:30Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-10-09
dc.identifier.citationBarlak, E. (2013). Teachers' and students' perspectives on non-native foreign language teachers / Öğretmen ve öğrencilerin anadili İngilizce olmayan yabancı dil öğretmenleri hakkındaki görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2651
dc.description.abstractThis study investigated the perceptions of the students and teachers about non-native English teachers in private and state high schools in Turkey. The focus of the study was on the perceived advantages and disadvantages of non-native English teachers by students and teachers and the differences between the two groups. 112 English language teachers and 105 foreign language students at different high schools in Turkey participated in this study as subjects. They were given a questionnaire titled as ‘Teachers' and Students’ Perspectives on Non-native Foreign Language Teachers’. It comprised 30 items. The data was gathered during the spring of the 2012 – 13 academic year. The data analysis showed that students and teachers state that both native and non-native teachers have strengths and weak points. The aspects NNEST were found to be strong are: presenting the lesson better, class management, using students’ cultural background to facilitate their learning, understanding students’ language problems, communication with students, and being a precious guide and model to show the way to learn the target language. Different from teachers’ perceptions, students believe more that non-native teachers ensure their students understand the lesson more. Since these findings in this study are limited to these kinds of problems at high schools in Turkey, it may not be completely true to generalize the results of this research. However, it may give a general idea about the subjects’ beliefs and some common problems experienced in non-native classes in private and state high schools.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, hem özel hem de devlet lise okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin ana dili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri hakkında görüşlerini ve algılarını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın odak noktası, öğrenci ve öğretmenlerin bu öğretmenler hakkında avantaj veya dezavantaj olarak gördüğü noktalar ve öğretmen öğrenci algıları arasındaki farkları göstermektir. Çalışmaya Türkiye’de bulunan farklı lise okullarından yüzoniki İngilizce öğretmeni katılmıştır. Katılımcılara bir anket verilmiştir. Sözü edilen veri 2012–2013 öğretim yılının ikinci döneminde toplanmıştır. Çalışma öğrenci ve öğretmenler hem ana dili İngilizce ola hem de olmayan öğretmenlerin kuvvetli ve zayıf yönlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Ana dili İngilizce olmayan yabancı dil öğretmenlerinin, öğrencilerin dili öğrenirken çektikleri sıkıntıları anlama, sınıf yötetimi, öğrencilerin kültürel altyapısını yabancı dili öğrenmelerinde yol gösterici olarak kullanabilmesi gibi noktalarda kuvvetli yanları belirtilmiştir. Çalışmadaki bu bulgular; Türkiye’deki liselerle sınırlı olduğundan bu araştırmanın sonuçlarını genellemek tam anlamıyla uygun olmayabilir. Bununla birlikte; öğretmenlerin hem özel hem de devlet liselerindeki ana dili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin sınıflarında karşılaşılan bazı yaygın problemler ve öğrenci ve öğretmenlerin bu problemler hakkındaki düşünceleri üzerine genel bir fikir verebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNon-native English teachersen_US
dc.subjectELTen_US
dc.subjectEnglish teachersen_US
dc.subjectAna dili İngilizce olamayan İngilizce öğretmenlerien_US
dc.subjectELTen_US
dc.subjectİngilizce öğretmenlerien_US
dc.titleTeachers' and students' perspectives on non-native foreign language teachersen_US
dc.title.alternativeÖğretmen ve öğrencilerin anadili İngilizce olmayan yabancı dil öğretmenleri hakkındaki görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBarlak, Esra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record