Show simple item record

dc.contributor.authorUzun, Türkan
dc.contributor.authorTalu, Esra Gözde
dc.date.accessioned2019-09-19T14:31:35Z
dc.date.available2019-09-19T14:31:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUzun, T. ve Talu, E. G. (2019). Tokat'ta geleneksel konut mimarisine üç örnek: Mustafa Vasfi Süsoy Konağı, Gazi Osman Paşa Konağı, Cevdet Erek Konağı / Three examples of traditional housing architecture in Tokat: Mustafa Vasfi Süsoy Residence, Gazi Osman Paşa Residence, Cevdet Erek Residence. Modul-ar Journal. 2(1), s. 12-45.en_US
dc.identifier.issn2651-5210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2734
dc.description.abstractCumhuriyet'in ilanına kadar kendi iç dinamikleriyle kültürel ve sosyal yaşantısını geleneksel düzeyde koruyan içe dönük bir kent yapısına sahip Tokat kenti 1863'te nahiye, 1878'de Mutasarrıflık, 1920'de müstakil Liva olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Tokat kentinde her alanda olduğu gibi mimari alanda da gelişim ve değişim başlamıştır. Kentin kalkınmasına önem verilen bu yıllarda, yeni kurulan Cumhuriyetin ihtiyaçları doğrultusunda, dönemin kalkınma planlarına paralel olarak kentin imar planı hazırlanmış, başta konutlar olmak üzere diğer mimari yapıların kentte yer almasına da önem verilmiştir. Tokat, Cumhuriyet Dönemi yıllarında gelişmeye ve kalkınmaya her yönüyle açık bir kent olma özelliğini yansıtmıştır. Her ne kadar ülke genelinde batılılaşma etkisi ve yenilik hareketlerinin etkileri cephe ve plan tipolojisine yansımış olsa da Tokat genelinde geleneksel konut mimari özelliklerini koruyan evler inşa edilmeye devam edilmiştir. Bu çalışmada günümüze ulaşan üç geleneksel Tokat konut örneği ele alınmıştır. Bu örneklerin tümü korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Çalışmada 19.yy sonları – 20.yy başlarında Tokat‟ta inşa edilen ve günümüze ulaşan bu konakların mimari özellikleri ile tanımlamayı ve Tokat geleneksel konut mimarisinin bu üç konut özelinden anlatılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda makalede, seçilen üç konutun, dönem mimarisini anlamak amacıyla mimari plan, cephe ve yapısal özelliklerinin yanı sıra mobilya ve iç mekân organizasyonu da ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractThe city of Tokat, which has an introverted city structure that preserves its cultural and social life at the traditional level with its own internal dynamics until the declaration of the Republic, became a town in 1863, the Mutasarrıf in 1878, and Liva in 1920. After the proclamation of the Republic, the development and change in the architectural area started in the city of Tokat. In these years of importance of the development of the city, in line with the needs of the newly established Republic, the development plan of the city was prepared in parallel with the development plans of the period, and other architectural structures, especially dwellings, were included in the city. Tokat reflects the status of being an open city in all aspects of development and development during the Republic Period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherModul-aren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGeleneksel Tokat Evlerien_US
dc.subjectYeniden İşlenlendirmeen_US
dc.subjectGeleneksel Konut Mimarisien_US
dc.subjectTokaten_US
dc.subjectKonaken_US
dc.subjectTraditional Tokat Housesen_US
dc.subjectTraditional Housing Architectureen_US
dc.subjectRe-useen_US
dc.titleTokat'ta geleneksel konut mimarisine üç örnek: Mustafa Vasfi Süsoy Konağı, Gazi Osman Paşa Konağı, Cevdet Erek Konağıen_US
dc.title.alternativeThree examples of traditional housing architecture in Tokat: Mustafa Vasfi Süsoy Residence, Gazi Osman Paşa Residence, Cevdet Erek Residenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalModul-ar. Journalen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess