Show simple item record

dc.contributor.advisorTanyaş, Mehmet
dc.contributor.authorOuali, Bouama Arnaud
dc.date.accessioned2019-09-25T07:47:31Z
dc.date.available2019-09-25T07:47:31Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09
dc.identifier.citationOuali, B. A. (2019). Determination of freight village location and itstransportation network in a landlocked country : The case of Ouagadougou / Denizle bağlantısı olmayan bir ülkede lojistik köyü yerleşimi ve ulaşım ağının belirlenmesi : Ouagadougou'nun örneği (Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2742
dc.description.abstractBurkina Faso’s landlocked state, coupled with its geographical position in West Africa, makes it a hub of regional corridors. Its landlockedness imposes a markup on the costs of imports and exports, but also Burkina Faso’s distances from gateway ports are longer than average (about 1,000 kilometers to a gateway ports). As a result, the costs of transport are very sensitive to any inefficiency in customs administration, cross-border waiting times and in the transit chain. The geographic location of the country however, positions him as a natural transit hub for West Africa. Burkina is a transit point for the landlocked countries of Niger and Mali and has the potential to take advantage of its geographical position; it also supports trade development with its neighboring countries (Togo, Niger, Mali, Benin, Ghana, and Ivory Coast). When it comes to trade, Burkina Faso has four alternative corridors for shipment. Its capital city Ouagadougou strategically lies at the intersection point of those corridors. As a result of being a transit point for national and regional freight movement, Ouagadougou is facing many city logistics problems like increasing trucks accidents, congestion in the traffic, air pollution and noise etc.… Given these circumstances, the concept of freight village is introduced in the African context with focus on landlocked country. This study aims to simultaneously select a freight village location and its transportation network for the city of Ouagadougou. The research proposes an AHP model to evaluate both the potential freight village locations and their transportation network. The aim of the proposed framework is to alleviate city logistics problems in Ouagadougou and to leverage the potential of Burkina Faso to benefit from its geographic position. The findings of this research maybe an inspirational guide for policy makers, practitioners, and academicians. It will also contribute to enrich the existing literature on landlocked countries and more specifically on Burkina Faso.en_US
dc.description.abstractBurkina Faso’nun deniz kıyısı bulunmamaktadır ve Batı Afrika’daki konumuyla bölgesel koridorların merkezi konumundadır. Burkina Faso’nun sadece karasal yapısı değil ayrıca gümrük çıkış noktalarına olan uzaklığı ortalamadan fazla olduğu için (yaklaşık 1.000 km limana uzaklık) ithalat ve ihracat maliyetlerine bir yük getirmektedir. Dolayısıyla, taşıma maliyetleri, transit zincirindeki herhangi bir verimsizliğin hassasiyetinin artmasına, gümrük idaresinde sınır ötesi bekleme sürelerini ve lojistik maliyetlerini artırmaktadır. Ancak aynı coğrafi konum Burkina Faso’yu, Batı Afrika için doğal bir geçiş merkezi olarak konumlandırmaktadır. Burkina Faso, karasal ülkeler olan Mali ve Nijer’e hizmet etmekte ve komşu ülkeleriyle (Togo, Nijer, Mali, Benin, Gana ve Fildişi Sahili) bölgesel ticaretin gelişimini desteklemektedir. Ticaret açısından baktığımızda Burkina Faso'nun sevkiyat için dört alternatif koridoru bulunmaktadır. Başkent Ouagadougou stratejik olarak bu koridorların kesişme noktasında yer almaktadır. Ulusal ve bölgesel yük taşımacılığı için bir geçiş noktası olmasının bir sonucu olarak, Ouagadougou, artan kamyon trafik kazaları, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve gürültülü çevre gibi birçok kentsel lojistik sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu tez kapsamında, tüm bu faktörler göz önüne alınarak lojistik köyü kavramı Afrika bağlamında kara ülkesine odaklanılmıştırr. Bu çalışma aynı anda bir lojistik köyü yeri ve Ouagadougou şehri için ulaşım ağını seçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, hem potansiyel lojistik köyü konumlarını hem de ulaşım ağlarını değerlendirmek için bir AHP modeli önermektedir. Önerilen sistemin amacı Ouagadougou'daki kentsel lojistik problemlerini hafifletmek ve Burkina Faso'nun coğrafi konumundan faydalanma potansiyelini arttırmaktır. Bu araştırmanın bulguları, politika yön verenler, uygulayanlar ve akademisyenler için ilham verici bir rehber olabilir. Ayrıca kara ülkesi Burkina Faso'daki mevcut literatürün zenginleştirilmesine belirli bir biçimde katkıda bulunacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCity Logisticsen_US
dc.subjectFreight Villageen_US
dc.subjectTransportation Corridoren_US
dc.subjectLandlocked Countryen_US
dc.subjectKentsel Lojistiken_US
dc.subjectLojistik Köyüen_US
dc.subjectUlaştırma Koridoruen_US
dc.subjectKara Ülkesien_US
dc.titleDetermination of freight village location and itstransportation network in a landlocked country : The case of Ouagadougouen_US
dc.title.alternativeDenizle bağlantısı olmayan bir ülkede lojistik köyü yerleşimi ve ulaşım ağının belirlenmesi : Ouagadougou'nun örneğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorOuali, Bouama Arnaud


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record