Show simple item record

dc.contributor.advisorApak, Sinan
dc.contributor.authorDoktaş, İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-03T08:29:52Z
dc.date.available2019-05-03T08:29:52Z
dc.date.issued2018-12
dc.date.submitted2018-12-27
dc.identifier.citationDoktaş, İbrahimen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/276
dc.description.abstractYapmış olduğumuz çalışmadaki amaç kombine et çiftliği üreticileri arasında tedarik zincirinin işleyişini karşılaştırmak için verimlilik açısından uygun koşul ve önermeler tespit etmektir. Öncelikle kombine et çiftliği üreticilerinin izlediği analitik süreç gerek tedarik gerek üreticiler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler şablon yardımıyla şematik olarak açıklanmıştır. Tedarik zinciri kavramı ve aşamaları da ayrıca tanımlanmıştır. Daha sonra konunun spesifik yönünü oluşturan kombine et üretiminin aşamaları incelenerek tedarik zinciri kapsamında araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca analitik hiyerarşi prosesi ve ağ tasarımı için süreç araştırılması yapılmıştır. Üçüncü bölümde söz konusu analiz kısmı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler, Analitik Hiyerarşi Prosesi dikkate alınarak TOPSIS metodu seçimi modele yansıtılarak çok kriterli karar verme kriteri ve test yöntemlerinin uygulanması ile açıklanmıştır. Yapılan analiz kısmında, temelde 6 adet tedarik zinciri ağı modeli üzerinde durulmuştur. Bu modeller uygulamamızdaki alternatiflerimizi oluştururken, ürün, teknoloji, lojistik, hizmet, kalite, maliyet ve risk seçenekleri de kriterlerimizi oluşturmaktadırlar. Belirlenen bu hedefler için çok kriterli karar verme yöntemi olan analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve karar matrislerinin hesaplanması içinde en detaylı seçim kriteri özelliğine sahip olan ve en popüler yöntemlerden biri olan TOPSIS yöntemi kullanılarak analizlerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.en_US
dc.description.abstractThe aim of our study is to compare supply chain processes in terms of productivity in combined meat farms. Appropriate terms and propositions have been identified to measure productivity. First of all, followed by producers of combined meat farms to supply the need of the analytical process, in terms of producers were evaluated separately. The assessment is described schematically with the aid of the template. The concept and stages of the supply chain are also described. Then, aspect specific analysis of the combined stages of forming meat productivity have been investigated in the context of the supply chain. At the same time, the study is to investigate the analytical hierarchy process and network process for the design of reviewed. The thirth section discussed in the analysis part was carried out. The obtained values are explained by the application of multi-criteria decision making criterion and test methods by reflecting Analytic Hierarchy Process and reflecting TOPSIS method selection in the model. In the analysis part, it was mainly focused on 6 supply chain network models. While these models form our alternatives in our application, our criteria include product, technology, logistics, service, quality, cost and risk options. We have performed our analyses using the topsis method, one of the most popular methods of determining the analytical hierarchy process (AHP) and decision matrices, which is a MultiCriteria Decision Making Method for these targets.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjecttedarik zinciri yönetimien_US
dc.subjectanalitik hiyerarşi prosesien_US
dc.subjectTOPSIS metodu uygulamasıen_US
dc.subjectsupply chain managementen_US
dc.subjectanalytical hierarchy processen_US
dc.subjectthe application of topsis methoden_US
dc.titleKombine et çiftliği için tedarik zinciri yönetimi ve ağ tasarımı uygulamasıen_US
dc.title.alternativeCombined meatfarm for the supply chain management and network design applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorDoktaş, İbrahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States