Show simple item record

dc.contributor.advisorAbacı, Ramazan
dc.contributor.authorSağlam, Asiye
dc.date.accessioned2019-10-03T06:24:26Z
dc.date.available2019-10-03T06:24:26Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-09
dc.identifier.citationSAğlam, A. (2012). Çalışanların ve yöneticilerin sosyal istenirlik ve özgünlük düzeylerinin karşılaştırılması / The level compare of social desirability and authenticity of employees and managers (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2790
dc.description.abstractSosyal istenirlik, sosyal bilimler için oldukça önemli bir bilgi alma yöntemi olan öz-bildirim yönetiminin güvenirliğini olumsuz etkileyen bir durumdur. Katılımcıların kendi tutum, davranış ve fikirlerine yönelik bilgi verirken dürüst olmamaları, kendilerini daha iyi, daha tercih edilir gösterilme arzularını kapsar. Çalışmaların sonuçlarının güvenirliğini önleyen bu durum oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, sosyal bilimlerin sosyal istenirliği kontrol altına alması, özgünlüğü etkileyen faktörlere önem vermesi gereklidir. Bu çalışmada özgünlük ve sosyal istenirlik kavramları birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkiye bakıldığında öz-yabancılaşma ve özgünlük kavramlarının negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarının daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve kıyaslanması için muadil çalışmalar gereklidir. Literatürde konunun önemine rağmen eksik kaynak dikkat çekici ölçüdedir.en_US
dc.description.abstractSocial desirability is a situation affecting negatively the reliability of self-report which is an important method of taking information about social sciences. The behavior about not being honest of participants while giving information about their attitudes, ideas and behaviors covers the demands of showing themselves better and more preferable. In this manner, it is required that social desirability should be undercontroled by social sciences and social sciences should give the importance to the factors affecting authenticity. In this work, authenticity is associated with social desirability. On looking into this relationship, it is seen that the concepts of self-estrangement and authenticity have negative effects. To evaluate the results of this work much more healthy, such works should be done. Although it is an important issue in the literature, lack of source about this issue is at invincible levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal istenirliken_US
dc.subjectÖzgünlüken_US
dc.subjectSocial desirabilityen_US
dc.subjectAuthenticityen_US
dc.subjectSelf-reporten_US
dc.subjectÖz-bildirim yöntemien_US
dc.titleÇalışanların ve yöneticilerin sosyal istenirlik ve özgünlük düzeylerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe level compare of social desirability and authenticity of employees and managersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSağlam, Asiye


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record