Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelen, H. Nermin
dc.contributor.authorGiray, Fulya Seda
dc.date.accessioned2019-10-03T06:40:48Z
dc.date.available2019-10-03T06:40:48Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-12
dc.identifier.citationGiray, F. S. (2009). Suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin adil dünya inancı ve bağışlayıcılık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / Analysing the relation between the forgiveness and just world belief of perpetrator and non-perpetrator adolescents (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2796
dc.description.abstractAraştırmalar, bireylerin zorlu ve norm dışı durumlarla baş etmek adına bazı savunma mekanizmaları geliştirdiğini göstermektedir. Adil dünya inancı (JWB) kuramına göre, kişinin rutin ve güvenilir ilerleyen hayat algısı bozulduğunda, kendini tehlikede hissedebileceği herhangi bir olayla karşılaştığında sosyal adaptasyonu ve işlevselliği de olumsuz yönde etkilenir. Diğer yandan adil dünya inancı ile pozitif ilişki gösteren bağışlayıcılık kavramı da benzer şekilde, bireyin mağdur olduğunu düşündüğü durumlardan sonra görülmektedir. Her iki kavramın ilişkisine yönelik yapılmış araştırmalar, toplumda dışlanan, ötekileştirilen, norm grubun dışında yer alan marjinal ya da dezavantajlı gruplarda adil dünya inancı ve bağışlayıcılık tutumlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, suça karışmış 15-18 yaş arası 92 erkek ergen ile suça karışmamış aynı yaş grubundaki 90 kız ve erkek lise öğrencisinin adil dünya inancı ve bağışlayıcılık tutumlarını incelemektedir. Suç işlemiş ergen grubu, araştırma kapsamında bir olayın ya da suçun faili olarak değil, yaşadıkları talihsizliklerin mağduru olarak değerlendirilmiş ve toplum içerisindeki dezavantajlı grubu temsilen araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Genel ve Kişisel Adil Dünya İnancı Ölçeği ve Enright Bağışlayıcılık Envanteri (EFI) kullanılmıştır. Enright Bağışlayıcılık Envanteri bu araştırma kapsamında Türkçe'ye Prof. Dr. H. Nermin Çelen gözetiminde araştırmacı tarafından uyarlanmıştır. Araştırma sonucunda, suç işlemiş ergenlerin işlememişlere göre genel ve kişisel adil dünya inancı ile bağışlayıcılık tutumu sonuçları anlamlı olarak daha düşük çıkmış, ayrıca kişisel adil dünya ve genel adil dünya ile kişisel adil dünya ve bağışlayıcılık kavramları arasında anlamlı ilişki bulmuştur.en_US
dc.description.abstractResearches show that individuals tend to improve defense mechanisms in order to cope with formidable and abnormal situations. According to Just-world Belief Theory (JWB), once the routine and ordered life perception of individual is corrupted, social adaptation and functioanlity of one is distroyed as well. On the other hand, concept of forgiveness - which shows a parllelism to JWB ? is also observed when the individual considers self as aggrieved. Researches on the relation between both two concepts show that the forgiveness and JWB is lower among the marginalized, alienated or disadvantaged groups within society. On this research, JWB and forgiveness attitudes of 92 male adolescents between the ages of 15-18 who commit crime and 90 male&female high school (same age group) students who did not commit crime. Perpetrator adolescents has not been taken as the offender of an incident or a crime; but has been considered as the victim of the bad fortune they had been through and has been included wtihin the research as the representatives of disadvantagous group within society. Personal Information Form, General and Personal JWB Scale and Enright Forgiveness Inventory (EFI) has been used to collect data for research. EFI has been adapted to Turkish under the supervision of Prof. Dr. H. Nermin Çelen by the researcher. Research resulted giving the fact that the JWB and forgiveness of perpetrator adolescents is significantly lower than the adolescents who did not commit crime. General JWB, personal JWB and forgiveness attitudes of both parties has a significant relation between.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgenen_US
dc.subjectBağışlayıcılıken_US
dc.subjectTutukevien_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectPersonal Just-World Beliefen_US
dc.subjectForgivenessen_US
dc.subjectPrisonen_US
dc.subjectÇocuk suçluluğuen_US
dc.subjectGenel adil dünya inancıen_US
dc.subjectKişisel adil dünya inancıen_US
dc.subjectGeneral just-world beliefen_US
dc.subjectJuvenile delinquencyen_US
dc.titleSuç işlemiş ve işlememiş ergenlerin adil dünya inancı ve bağışlayıcılık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysing the relation between the forgiveness and just world belief of perpetrator and non-perpetrator adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGiray, Fulya Seda


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record