Recent Submissions

 • The perceived stress of paramedics and paramedic students on their stress coping behaviors during COVID 

  Baykal, Dilek; Koç Tütüncü, Sema (İstanbul Aydın Üniversitesi, 2021)
  Purpose: In the Covid pandemic, especially paramedics and paramedic students took part in the front stages, and their vital riskd increased by being exposed to high levels of contamination in this process. The risk they ...
 • Karbondioksit emisyonu düşürerek sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak 

  Çelenk, Esra (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Dünyada ve ülkemizde havacılık sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi havayollarının maliyetini arttırmakta ve bu da havacılıkta sürdürülebilirliği önemli kılmaktadır. Tüm havacılık şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunu, ...
 • TAV havalimanları ve sürdürülebilirlik 

  Gürer, Emrah (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Üç kıtada, yedi ülkede ve 14 havalimanında faaliyet gösteren TAV Havalimanları olarak büyüme stratejimizi organik büyüme, inorganik büyüme ve hizmet şirketlerinin büyümesi olmak üzere üç temel üzerine konumlandırdık. ...
 • Fotovoltaik limanlar 

  Öztürk, Benan (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesinin en büyük nedeni; alışılagelmiş enerji kaynaklarına ulaşmadaki zorluklar ve bu konvansiyonel kaynakların oluşturduğu çevresel sorunlardır. Ülkelerin çevre sorumluluğu ...
 • Havayollarında kabin hizmetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları 

  Zorlu, Aybike (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Ulaşım sistemleri içinde hızla büyüyen ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektörü, küreselleşme ile birlikte geçmişten günümüze gelişimini sürdüren bir sektördür. Havacılığın gelişmesi şirketleri büyüme içerisine ...
 • Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus 

  Öztürk, Güliz (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Teknoloji ve dijitalleşme dünyada her sektörü olduğu gibi havacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Son dönemde biometrics - yüz tanıma uygulamaları, blockchain, tercüme teknolojisi gibi konular, tüm ...
 • Havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlik uygulamalarının marka değeri ve itibarına katkısı üzerine bir değerlendirme 

  Karaağaoğlu, Nuran (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Şirketlerin sadece ait olunan sektörde değil toplum nezdinde itibarlı olmaları kurum kültürünün bir parçası olup itibarın yönetilmesi temel politikalardan biri olarak kabul edilmelidir. Kurumsal itibarın yönetilmes ...
 • İstanbul Havalimanı çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi 

  Özeren, Ülkü (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  İstanbul Havalimanı (IST) Projesi’nin tüm aşamalarında Uluslararası Finans Kuruluşları (IFC) Kriterlerini temel alan ve kendi küresel sürdürülebilirlik mekanizmalarını yapılandıran İGA; ÇSD bünyesinde çevre ...
 • Bültenimizin ilk sayısının teması ''sürdürülebilirlik'' 

  Hacıoğlu, Gülay; Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu; Hacıoğlu, Gülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
  Yetkilendirilmiş havacılık programları ve güçlü sektör-akademi iş birliği ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak yılda iki kez ...
 • Covid-19 ve Turkish Cargo 

  Uncular, Muhittin Hasan (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ilan edilmeden önce dünyada ve özellikle Türkiye'de iş hayatında, sosyal hayatta ve hayatın diğer tüm alanlarında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir dönem başlamıştır. Türkiye'de ilk ...
 • Covid-19'un hava yollarında yönetim etkileri 

  Helvacıoğlu, Kemal Mustafa (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Günlük hayatımızın bir parçası olan, yaşamımızda yeni davranış değişiklikleri yaratan COVID-19 ile ilgili birçok yazı yazıldı ve yayın yapıldı. Bu makalemde sizlere bilinenleri tekrardan ziyade, havacılıkta özellikle hava ...
 • Covid-19'un havacılık sektörüne etkisi ve dönüşüm 

  Erkan, Ferah (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Covid-19, seyahat endüstrisi üzerinde muazzam bir etkiye ve yolcu taşımacılığında önemli bir düşüşe neden oldu. Düşük talep, bilet fiyatlarında da düşüş anlamına gelmektedir. Bazı endüstri verileri ücretlerin %40'a kadar ...
 • Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID-19’un havacılık sektörüne etkisi ve dönüşüm” 

  Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu; Hacıoğlu, Gülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde ...
 • Covid-19 ve havacılığın geleceği 

  Bulut, Tülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Covid-19 öncesi dünyada çeşitli beklenmedik doğal felaketler veya olaylar ara ara görülmüştür. Ancak bunlar evrensel sonuçlara yol açmayıp yerel şok dalgaları getirmiştir. İzlanda'daki volkan patlaması Amereka'daki ikiz ...
 • Onur Kumtepe 

  Kumtepe, Onur (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Havacılık endüstrisi, bugüne kadar dünyada yaşanan resesyonlardan salgınlara birçok krizle karşı karşıya kaldı. 1991 yılında yaşanan Körfez Krizi, 2001’de 11 Eylül terör saldırısı, 2003’de SARS, 2008’de küresel ...
 • Pandemi döneminde havacılık 

  Çolak , Nevin (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  Çin'in Wuhan eyaletinde baş gösterip tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 30 Ocak 2020 tarihinde uluslararası kamu sağlığı acil durumu, 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi (evrensel salgın ...
 • Pandemi döneminde psikoloji sağlamlık ve kaygıyı yönetmek 

  Gazioğlu, Nesteren (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
  İyi oluş ve iyi hissetmek üzerine yapılan araştırmalar son yirmi yılda hızla artarken, bir yandan da pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmaların çeşitlendiği gözlemlenmektedir..
 • İnfertilite tedavisi ve jinekolojik kanser ilişkisi 

  Güngör Satılmış, İlkay (Atatürk Üniversitesi, 2020)
  Amaç: İnfertilite oranı gerek Türkiye’de gerekse dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan bu sistematik derleme ile de artan “infertilite tedavisi ile jinekolojik kanserler arasında ilişki” olup olmadığına dair son beş ...
 • Girişimci davranışında sosyal sermaye etkisi 

  Öztopçu, Aslı (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021)
  Bir firmanın kuruluşu ve devamlılığı için sektörün güncel durumu, ekonomik koşullar ve girişimci davranışı önemli etkenlerdir. Literatürde, girişimci davranışında genellikle girişimcinin kişisel özellikleri üzerinde ...
 • Davranış ve ekonomik karar verme ilişkisi 

  Öztopçu, Aslı (İrfan Esin, 2019)
  Karar vermek, geçmiş ya da gelecekle ilgili davranışların sonuçlarını ifade eder. Birey yaşamı boyunca çok sayıda konuda karar vermek durumundadır. Bu kararların önemli bir kısmı da ekonomik kararlardır. İktisadi açıdan ...

View more