Now showing items 1-17 of 17

  • Bültenimizin ikinci sayısının teması “COVID-19’un havacılık sektörüne etkisi ve dönüşüm” 

   Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu; Hacıoğlu, Gülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir krize dönüşen COVID 19 salgını tüm yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi etkiledi. Salgın, her alanda süreçlerin yönetiminde ...
  • Bültenimizin ilk sayısının teması ''sürdürülebilirlik'' 

   Hacıoğlu, Gülay; Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu; Hacıoğlu, Gülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Yetkilendirilmiş havacılık programları ve güçlü sektör-akademi iş birliği ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak yılda iki kez ...
  • Covid-19 ve havacılığın geleceği 

   Bulut, Tülay (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Covid-19 öncesi dünyada çeşitli beklenmedik doğal felaketler veya olaylar ara ara görülmüştür. Ancak bunlar evrensel sonuçlara yol açmayıp yerel şok dalgaları getirmiştir. İzlanda'daki volkan patlaması Amereka'daki ikiz ...
  • Covid-19 ve Turkish Cargo 

   Uncular, Muhittin Hasan (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ilan edilmeden önce dünyada ve özellikle Türkiye'de iş hayatında, sosyal hayatta ve hayatın diğer tüm alanlarında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir dönem başlamıştır. Türkiye'de ilk ...
  • Covid-19'un hava yollarında yönetim etkileri 

   Helvacıoğlu, Kemal Mustafa (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Günlük hayatımızın bir parçası olan, yaşamımızda yeni davranış değişiklikleri yaratan COVID-19 ile ilgili birçok yazı yazıldı ve yayın yapıldı. Bu makalemde sizlere bilinenleri tekrardan ziyade, havacılıkta özellikle hava ...
  • Covid-19'un havacılık sektörüne etkisi ve dönüşüm 

   Erkan, Ferah (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Covid-19, seyahat endüstrisi üzerinde muazzam bir etkiye ve yolcu taşımacılığında önemli bir düşüşe neden oldu. Düşük talep, bilet fiyatlarında da düşüş anlamına gelmektedir. Bazı endüstri verileri ücretlerin %40'a kadar ...
  • Fotovoltaik limanlar 

   Öztürk, Benan (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesinin en büyük nedeni; alışılagelmiş enerji kaynaklarına ulaşmadaki zorluklar ve bu konvansiyonel kaynakların oluşturduğu çevresel sorunlardır. Ülkelerin çevre sorumluluğu ...
  • Havayollarında kabin hizmetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları 

   Zorlu, Aybike (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Ulaşım sistemleri içinde hızla büyüyen ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektörü, küreselleşme ile birlikte geçmişten günümüze gelişimini sürdüren bir sektördür. Havacılığın gelişmesi şirketleri büyüme içerisine ...
  • Havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlik uygulamalarının marka değeri ve itibarına katkısı üzerine bir değerlendirme 

   Karaağaoğlu, Nuran (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Şirketlerin sadece ait olunan sektörde değil toplum nezdinde itibarlı olmaları kurum kültürünün bir parçası olup itibarın yönetilmesi temel politikalardan biri olarak kabul edilmelidir. Kurumsal itibarın yönetilmes ...
  • İstanbul Havalimanı çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi 

   Özeren, Ülkü (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   İstanbul Havalimanı (IST) Projesi’nin tüm aşamalarında Uluslararası Finans Kuruluşları (IFC) Kriterlerini temel alan ve kendi küresel sürdürülebilirlik mekanizmalarını yapılandıran İGA; ÇSD bünyesinde çevre ...
  • Karbondioksit emisyonu düşürerek sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak 

   Çelenk, Esra (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Dünyada ve ülkemizde havacılık sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi havayollarının maliyetini arttırmakta ve bu da havacılıkta sürdürülebilirliği önemli kılmaktadır. Tüm havacılık şirketlerinin sürdürülebilirlik konusunu, ...
  • Onur Kumtepe 

   Kumtepe, Onur (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Havacılık endüstrisi, bugüne kadar dünyada yaşanan resesyonlardan salgınlara birçok krizle karşı karşıya kaldı. 1991 yılında yaşanan Körfez Krizi, 2001’de 11 Eylül terör saldırısı, 2003’de SARS, 2008’de küresel ...
  • Pandemi döneminde havacılık 

   Çolak , Nevin (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   Çin'in Wuhan eyaletinde baş gösterip tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 30 Ocak 2020 tarihinde uluslararası kamu sağlığı acil durumu, 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi (evrensel salgın ...
  • Pandemi döneminde psikoloji sağlamlık ve kaygıyı yönetmek 

   Gazioğlu, Nesteren (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2021)
   İyi oluş ve iyi hissetmek üzerine yapılan araştırmalar son yirmi yılda hızla artarken, bir yandan da pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmaların çeşitlendiği gözlemlenmektedir..
  • Sağlık çalışanlarının tıp etiği hakkındaki görüşleri 

   İnam, Özen (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 2015)
   Etik kavramı hayatımızın her alanında yer alan ve alması da gereken bir kavram olmakla beraber sağlık alanında özellikle önem taşımaktadır. Günümüz iş dünyasında, örgüt içinde; çalışanlar arası davranışlar ya da yöneticinin ...
  • TAV havalimanları ve sürdürülebilirlik 

   Gürer, Emrah (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Üç kıtada, yedi ülkede ve 14 havalimanında faaliyet gösteren TAV Havalimanları olarak büyüme stratejimizi organik büyüme, inorganik büyüme ve hizmet şirketlerinin büyümesi olmak üzere üç temel üzerine konumlandırdık. ...
  • Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus 

   Öztürk, Güliz (Maltepe Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu, 2019)
   Teknoloji ve dijitalleşme dünyada her sektörü olduğu gibi havacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Son dönemde biometrics - yüz tanıma uygulamaları, blockchain, tercüme teknolojisi gibi konular, tüm ...