Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Gürdal
dc.contributor.authorKösem Işık, Cansu
dc.date.accessioned2019-10-25T11:31:32Z
dc.date.available2019-10-25T11:31:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06
dc.identifier.citationKösem Işık, C. (2019). Tüketimin yeniden üretildiği bir alan olarak mekan / Place is an area where consumption is reproduced (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2870
dc.description.abstractKent temelde insanın yaşam alanını oluşturma fonksiyonuna sahiptir. Tüketim ideolojisinin temel ideoloji olduğu günümüz postmodern döneminde kentin bu temel fonksiyonunun yanında yapay fonksiyonlar edindiği ve bunların bireyler nezdinde kentin gerçek işlevi olarak algılandığı görülmektedir. Kent ve kenti oluşturan her mekân ekonomi-politik yapının güdümünde üretilen birer ürün olarak toplumsal yapının şekillenmesini sağlayan araçlar olarak var olmaktadır. Mekâna atfedilen bu yapı ona biricik olma değeri yükleyerek onu merkezileştirmektedir. Kentin içine eklemlenen mekânlar kentli bireylerin boş zamanlarını değerlendirdikleri, duygusal, düşünsel, deneyim tüketimi gerçekleştirdikleri yerler olarak kurgulanmaktadır. Öyle ki mekân bazen bir simülasyon olurken; bireyin gerçeğini oluşturmakta, bazen ise gösteri değeri için bireylerin tükettiği bir yer olmaktadır. Dolayısıyla insanın toplumsal ilişkilerdeki merkezi konumu zayıflarken mekânın(nesnenin) gündelik yaşamındaki konumu güçlenmektedir. Gündelik yaşam tarzının nesneler üzerinden gerçekleştiği bu yapı bireyin yabancılaştığının göstergesidir. Bu tez çalışmasının amacı tüketim ideolojisi ekseninde mekânın anlamında meydana gelen değişim ve dönüşümün tüketim bağlamında nasıl gerçekleştiğini açığa kavuşturmaktır. Söz konusu çalışma bireylerin günlük yaşam biçiminin bir parçası haline gelen mekân tüketimini güdüleyen etmenlerin neler olduğunun analiz edilmesi böylece birey-nesne arasındaki ilişkinin incelenmesine ışık tutması açısından önemlidir.en_US
dc.description.abstractThe basic function of a city is to form a life habitat for. However, at our present day where consumption becomes the basic ideology, it is seen that cities gain artificial functions and that these artificial functions are being perceived as the main function of the cities by individuals.The city and the places that make up the city exist as tools of shaping social structure as a product under the power and effect of the economy-politics.This structure being attributed to the place centralizes it giving it a value of uniqueness. Places being integrated to the city start to be seen only as places where urbanites spend their free time and consume experience emotionally and mentally turning the places into a simulation and making those places the reality of people and sometimes making them show products consumed by individuals.Thus, the central position of the individuals in social relationships weaken whereas the position of the place (object) becomes more significant This structure where daily life styles take place through the objects is a proof of the fact that the individuals are alienating The purpose of this thesis is to clarify how the changes and transformations in the meaning of place within the context of consumption and ideology of consumption happen. The subject in question has its signifance in analyzing the factors that motivate the consumption of places which has become a part of the individuals' daily lives and clarifying the relationship between the individual and the object.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectTüketim Toplumuen_US
dc.subjectMekân Tüketimien_US
dc.subjectYabancılaşmaen_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectConsumer societyen_US
dc.subjectPlaceen_US
dc.subjectAlienationen_US
dc.titleTüketimin yeniden üretildiği bir alan olarak mekanen_US
dc.title.alternativePlace is an area where consumption is reproduceden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKösem Işık, Cansu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record