Show simple item record

dc.contributor.advisorOktik, Nurgün
dc.contributor.authorYılmaz, Ramazan
dc.date.accessioned2019-10-30T14:16:00Z
dc.date.available2019-10-30T14:16:00Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08
dc.identifier.citationYılmaz, R. (2019). Kıbledağı Köyü monografisi / Monography of kıbledağı village (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2886
dc.description.abstractYapılan çalışmanın amacı; toplumun en küçük yapılarından olan ve doğası gereği değişimin olabildiğince alt düzeyde hissedildiği köylerde sosyal ve ekonomik değişimleri ortaya koymaktır. Yapılan bu çalışma ile Kıbledağı Köyü’nün kurulduğu tarihten bu güne kadar yaşamış olduğu değişimi ve gelişimi açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun yanında çalışmanın yapıldığı zaman diliminde Kıbledağı Köyü’nün sosyal ve ekonomik durumu betimlenmiştir. Araştırmada hem nitel, hem de nicel araştırma yapılarak tez ortaya konulmuştur. 1’i kadın 9’u erkek olmak üzere 10 derinlemesine görüşme yapılmıştır. 47’si kadın 103’ü erkek olmak üzere 150 anket görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca araştırma yapılan yörede gözlem yapılarak elde edilen verilere katkı sağlanmıştır. Araştırmada köydeki ekonomik ve sosyal yaşam, göç, aile ve komşu ilişkileri, tarım ve hayvancılık, geçim kaynakları, bölgedeki turizm, çay sanayisi ve köylünün bu sanayiye karşı tutumları, halkın ileride köyden beklentileri, köy sorunları gibi birçok alana değinilmiştir. Birinci bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuş, Türkiye’deki örnekleri verilmiş, amaç ve önemi belirtilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın metodu, evreni, örneklemi, veri toplama ve analizi ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde araştırma yapılan kişilerin profili, bulgular ve sözlü tarih ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise sonuç bölümü oluşturulmuştur. Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü’nde yapılan araştırma, köyün zaman içerisindeki değişimi, yaşam biçimlerindeki dönüşümü, sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koyarken özellikle çay sanayisinin köyde oluşmasından sonra köydeki etkileri üzerinden yürütülmüştür. Çay sanayisinin köye kattığı artı ve eksi yönler tartışılmış, köyün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study which has been done is to reveal the social and economic changes in the villages, which is one of the smallest structures of society and whose nature is felt as low as possible by the change. With the study, it has been tried to be explained the changes and developments since the village was established. In addition,the time when the study was done the village’s social and economic situation was described. By doing both quantitative and qualitative observations the thesis has been revealed. 10 interviews have been had notably 9 male and 1 female, and 150 questionnaires, which of 47 women 103 were men, have been conducted. Moreover, it has been contributed to the data obtained by observing in the researching area. In this study, It has been touched on many issues such as economic and social life in the village, migration, family and neighboring area, agriculture and livestock, livelihoods, tourism, tea industry and villagers' attitudes towards the industry, the people's expectations from the future. In the first part of the research the conceptual framework has been made up, some examples around Turkey have been given; the purpose and importance have been stated. In the second part, the method, population, sampling, data collection and analysis of the research has been demonstrated. In the third section, the profile of the people, findings, and oral history have been treated. Finally, in the last part the conclusion has been formed. The research carried out in Kıbledağı Village of Güneysu district of Rize have been about the changes in time, the transformation in lifestyles and by presenting socio-economic conditions, especially after the formation of the tea industry, in the village. The pros and cons of the tea industry have been discussed, the problems and solution recommendations of the village for these issues have been stated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMonografien_US
dc.subjectSanayileşmeen_US
dc.subjectDeğişimen_US
dc.subjectYapıen_US
dc.subjectMonographyen_US
dc.subjectUrban-Rural Distinctionen_US
dc.subjectIndustrializationen_US
dc.subjectAlterationen_US
dc.subjectStructureen_US
dc.subjectKöy-kent ayırımıen_US
dc.titleKıbledağı Köyü monografisien_US
dc.title.alternativeMonography of Kıbledağı villageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Ramazan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record