Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmazcan, Hanife Dilek
dc.contributor.authorYıldırım, Murat
dc.date.accessioned2019-11-03T10:27:42Z
dc.date.available2019-11-03T10:27:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09
dc.identifier.citationYıldırım, M. (2019). Türk vergi sisteminde emlak vergisi uygulaması / Property tax application in Turkish tax system (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2890
dc.description.abstractYerel yönetimlerin kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi işlevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler kamu politikasının bir parçası olan ve devlet tarafından üstlenilen gelir dağılımı, eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki vatandaşların refahının bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin olarak görev almışlardır. Emlak vergisi, yerel idarelerin en önemli gelirleri arasında yer almaktadır. Emlak vergisinin konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Türkiye’de emlak vergisinin, tarh, tahakkuk ve tahsili 1985 yılında sonra belediyelere devredilmesiyle, bu vergi yerel nitelikli bir vergi halini almıştır. Bu çalışmada Türkiye’de emlak sistemi ve uygulamaları incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractLocal administrations serve the functions of ensuring the economic stability, income distribution and the fulfillment of public services which are the three basic functions of public finance. Local governments have been actively involved in the provision of basic social policies such as income distribution, education, health, housing, which are part of the public policy and provided by the state, at the local level and by increasing the welfare of the citizens in their own units. Real estate tax is one of the most important income of local administrations. The subject of real estate tax is composed of immovables. In Turkey, the estate tax, imposition, assessment and collection of the year after the transfer to municipalities in 1985, this tax has become a local qualified tax state. In this study, systems and practices of real estate in Turkey were examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmlak vergisien_US
dc.subjectYerel yönetimleren_US
dc.subjectBütçeen_US
dc.subjectProperty Taxen_US
dc.subjectLocal Governmentsen_US
dc.subjectBudgeten_US
dc.titleTürk vergi sisteminde emlak vergisi uygulamasıen_US
dc.title.alternativeProperty tax application in Turkish tax systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record