Show simple item record

dc.contributor.advisorArtar, Ayhan
dc.contributor.authorKonar, Özay Burak
dc.date.accessioned2019-11-08T08:55:41Z
dc.date.available2019-11-08T08:55:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09
dc.identifier.citationKonar, Ö. B. (2019). Uluslararası şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının Türkiye’nin ekonomik büyüme ve kalkınmasına etkisi / International companies' works about corporate sustainability effect on Turkey's economic growth and development (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2929
dc.description.abstractZaman içerisinde önemliliğini her geçen gün ortaya koyan sürdürülebilirlik kavramı şirketler ve ülkeler için de önem arz etmektedir. İktisadi olarak, mikro ölçekte şirketlerin faaliyetleri makro ölçekte ülkenin ekonomisini ve kalkınmasını da etkilemektedir. Şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performansları, finansal raporları etkilerini ölçebilmek adına önemlidir. Bu konuda şirketlerin hem kendi gelişimini hem de faaliyet gösterdiği ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasına olan etkisini doğru bir şekilde ölçülebilmesi için şeffaf ve doğru raporlamalar yapmalıdırlar. Şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları sırasında, faaliyetlerinden doğan kaynak kullanımlarının ekonomik büyüme ve kalkınmaya olan etkisi söz konusu raporlar ile ölçülebilmektedir. 2014 ve 2017 yılları arasında BİST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 5 şirkete ait raporlar incelenmiştir. Faaliyet alanları farklı olan bu beş şirketin büyüme ve kalkınma üzerine sürdürülebilir değer yaratıp yaratmadıkları ortaya konmuştur. Araştırmada, şirketlerin kaynak kullanım verimliliği emsal olarak Türkiye ölçeğinde kıyaslanmıştır. Şirketlerin, sürdürülebilirlik çalışmalarının ülke ölçeğinde pozitif etkisi olma sonucuna ulaşılmıştır. Ancak kaynak kullanımı konusunda şirketle kendi ölçeklerinde pozitif değer yarattıkları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe concept of sustainability, which reveals its importance over time, is also important for companies and countries. Economically, the activities of the companies on a micro-scale affect the economy and development of the country on a macro-scale. Corporate sustainability performances of companies are important for measuring the impact of financial reports. In this regard, companies should make transparent and accurate reports to accurately measure both their development and the impact on the economic growth and development of the country in which it operates. During these corporate sustainability studies, the impact of resource utilization on economic growth and development can be measured with these reports. Between 2014 and 2017, the reports of 5 companies included in the BIST sustainability index were analyzed. It has been demonstrated whether these five companies with different fields of activity create sustainable value on growth and development. In the study, resource use efficiency as compared to peer companies has the scale of Turkey. It has been concluded that sustainability studies of companies have a positive impact on the national scale. However, it has been determined that they create positive value in terms of resource utilization with the company at their scale.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal sürdürülebilirliken_US
dc.subjectEkonomik büyümeen_US
dc.subjectEkonomik kalkınmaen_US
dc.subjectSürdürülebilir değer yaratmaen_US
dc.subjectCorporate sustainabilityen_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectEconomic developmenten_US
dc.subjectSustainable value creationen_US
dc.titleUluslararası şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının Türkiye’nin ekonomik büyüme ve kalkınmasına etkisien_US
dc.title.alternativeInternational companies' works about corporate sustainability effect on Turkey's economic growth and developmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKonar, Özay Burak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record