Show simple item record

dc.contributor.advisorVarışlı, Berfin
dc.contributor.authorYavuz, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2019-11-08T11:05:13Z
dc.date.available2019-11-08T11:05:13Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-12
dc.identifier.citationYavuz, M. E. (2018). Gençlik ve gelecek beklentisi: İstanbul, Sancaktepe örneği, 2018 / Youth and future expectations: Istanbul, Sancaktepe example, 2018 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2931
dc.description.abstractBu çalışma İstanbul Sancaktepe'de yaşayan gençlerin gelecek beklentilerine etki eden faktörlerin neler olduğunu belirlemek ve bu gençlerin ailelerinin meslek seçimlerine olan etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda gençlere gelecek beklentisinin hangi faktörlerle oluştuğu ve nasıl değiştiği; gençlerin ailelerinin, meslek seçimlerindeki etkileri hakkında bazı sorular yöneltilmiştir. Söz konusu faktörler; eğitim, cinsiyet, gencin okuduğu okul türü, yaş, ailenin ekonomik durumu, anne baba mesleği, gencin hayalleri ve beklentileri, ailenin meslek seçimine yönelik tutumu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda doğru okul tercihi ile ve bireyin gelecek planında en önemli konunun yetenek ve ilgisinin farkında olması olduğu ortaya çıkmıştır. Gencin, çocukluğunun daha ilk aşamalarında geleceğini planlarken ilgi duyduğu alan ve yeteneğinin ne olduğunu anlayabilmesi için destek almasının öneminin altı çizilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the factors affecting the future expectations of young people living in İstanbul Sancaktepe and to explore the effect of their families on the choices of their profession. In this context, some questions were raised about the factors in which the future expectation of young people is formed and how they change; and the effects of the families of the young people in the career choices. These factors are; education, gender, school type, age, family economic status, parents' occupation, dreams and expectations of young people, emerged as the attitude of the family towards the choice of profession. As a result of the research, it is revealed that the right school choice and the individual's being aware of the talent and interest of the most important issue in the future plan. It was underlined the importance of the young person to get support in order to understand what his/her field of interest and talent was in planning his/her future in the early stages of childhood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGençen_US
dc.subjectGençliken_US
dc.subjectGelecek beklentisien_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectMesleken_US
dc.subjectYoungen_US
dc.subjectYouthen_US
dc.subjectFuture Expectationen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectJoben_US
dc.titleGençlik ve gelecek beklentisi: İstanbul, Sancaktepe örneği, 2018en_US
dc.title.alternativeYouth and future expectations: Istanbul, Sancaktepe example, 2018en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Mehmet Emin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record