Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşaltın, Nevin
dc.contributor.authorKırgın, Ömer Ozan
dc.date.accessioned2019-11-08T13:35:35Z
dc.date.available2019-11-08T13:35:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08
dc.identifier.citationKırgın, Ö. O. (2019). Çok parametreli invazif olmayan sağlık görüntüleme sistemi tasarımı / Non-invasive multi-parameter health monitoring system design (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2954
dc.description.abstractSağlık Bakanlığı verilerinin sunduğu 2012 tarihli rapora göre, yıl içerisinde dünya çapında meydana gelen ölümlerin yaklaşık olarak üçte birinin, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığı saptanmıştır. Erken teşhisin çok önemli olduğu bu hastalık gruplarında ölçümler ve testler klinik ortamlarda yapılmaktadır. Elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) bu konuda en önemli ölçümleri oluşturmakta ve yıllar içerisinde gittikçe daha da popüler olmaktadır. Araştırmada bu ölçümleri ve testleri mobil, minyatür, erişilebilir ve düşük maliyetli sistem ile son kullanıcının gündelik hayatına sokmak ve sağlık takibini yapmak temel amaç olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda geleneksel 12 problu klinik elektrokardiyografi ölçüm sistemi yerine, 2 elektrotlu ve sadece dokunarak (vücut yüzeyine yapışkan veya jel gibi katalizörler ile prob bağlantıları olmadan) elektrokardiyografi ölçümleyebilecek yeni bir sistem önerilmiştir. Dahası elektrokardiyografi ölçümü yaperken senkron olarak ve farklı dalga boyları kullanarak fotopletismografi ölçümü yapabilecek literatürde örnekleri olmayan bir sistem kurgulanmıştır. Fotopletismografi ile kalp ritim izleme ve kandaki oksijen yoğunluğu izlemenin yanı sıra, senkron yapılan ölçüm sayesinde nabız geçiş süresi de ölçülebilmektedir. Tüm sistem minyatür boyutları ile geleneksel çözümlere göre çok daha az yer kaplarken, düşük güç tüketimi sayesinde uzun süre pil ile çalışacak kabiliyettedir.en_US
dc.description.abstractAccording to the report of Republic of Turkey Ministry of Health, almost one-third of wirldwide deaths in 2012 were caused by cardiovascular diseases. In these disease groups, where early diagnosis is very significant, measurements and tests are performed in clinical settings. Electrocardiogram (ECG) and photoplethysmograph (PPG) monitoring systems have become increasingly popular in recent years. The main purpose of this research is to introduce these measurements and tests to the daily life of end users with mobile, miniature, accessible and low cost system and to follow up the health. Accordingly, instead of the traditional 12-probe clinical electrocardiography measurement system, a system with 2 electrodes and which can measure electrocardiography by touch only (without probe connections with catalysts such as adhesive or gel on the body surface) has been proposed. Moreover, a system which has no example study in litarature and that can perform photopletismography measurement using synchronous and different wavelengths ,while electrocardiography measurement, has been designed. In addition to heart rhythm monitoring and blood oxygen density monitoring, photopletismography can be used to measure pulse transit time thanks to synchronous measurement. While the entire system takes up less space than conventional solutions with its miniature dimensions, it is capable of running on batteries for a long time due to low power consumption.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrokardiyografi (EKG) ölçümüen_US
dc.subjectFotopletismografi(PPG) ölçümüen_US
dc.subjectNabız geçiş süresi(PPG) ölçümüen_US
dc.subjectElectrocardiography (ECG)en_US
dc.subjectPhotoplethysmograph (PPG)en_US
dc.subjectPulse Transit Time (PTT)en_US
dc.titleÇok parametreli invazif olmayan sağlık görüntüleme sistemi tasarımıen_US
dc.title.alternativeNon-invasive multi-parameter health monitoring system designen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKırgın, Ömer Ozan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record