Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Gürkan
dc.contributor.authorŞimşir, Dilan
dc.date.accessioned2019-11-08T13:38:56Z
dc.date.available2019-11-08T13:38:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09
dc.identifier.citationŞimşir, D. (2019). An exploratory study of the effects of mindfulness on efl teachers’ motivation / Bilinçli farkındalığın yabancı dil öğretmenlerinin motivasyonu üzerindeki etkileri üzerine deneysel bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/2958
dc.description.abstractThere may be different approaches to improve learning and make it more positive for both teachers and students. Mindfulness as a brand new topic in Turkey has therapeutic contributions to teacher motivation and willingness to teach. Although not very common in Turkey, we see new concepts like 'mindfulness' and 'happiness' in terms of the usability in the field of education, foreign language teaching, and specifically teacher performance. There may be many factors that increase teachers' motivation and desire for learning: students’ quality, motivation and readiness; the way the institution is managed, the way teachers are treated by administration, the relationships with their colleagues and the desire for improving themselves. But when we accept many things as unchanging for the teacher, there are practices that can change teachers’ perspective on learning and teaching process. These can be done on the basis of mindfulness. In this respect, we argued that in this research, EFL teachers who take online mindfulness training have the opportunity to improve their desire to teach, and increase their level of mindfulness and well-being. For this purpose, we presented the online 4-week mindfulness training offered by an international university, previously registered, to the experimental group. The control group did not take any mindfulness training. We looked at the pre-test and post-test results of the experimental and control groups that they have marked for their emotions about job satisfaction and mindfulness. The results showed that all the variables remained constant; the experimental group was more productive, willing, aspiring, and more motivated teachers at the end of the training (p<0.05). However, the control group’s level of mindfulness remained the same (p>0.05).en_US
dc.description.abstractGerek öğretmenler gerek öğrenciler açısından öğrenmenin daha da iyileştirilmesi ve o sürecin daha olumlu kılınabilmesi için farklı yaklaşımlar olabilmektedir. Türkiye’de henüz çok fazla üzerinde durulmamış bir faktör olarak bilinçli farkındalığın öğretmen motivasyonu ve öğretme istekliliği konusuna iyileştirici bir katkısı bulunmaktadır. Türkiye’de çok yaygın olmamakla birlikte, ‘bilinçli farkındalık’ ve ‘mutluluk’ gibi kavramların hem yabancı dil öğretimi hem de genel olarak eğitim alanında özellikle öğretmen performansı ile ilgili araştırmalarda etkin unsurlar olarak kullanılabilirlikleri bakımından yeni bakış açılarının geliştirildiğini görüyoruz. Öğretmenlerin motivasyonlarını ve öğrenme arzularını artıran birçok faktör olabilir: öğrencinin kalitesinden, motivasyonundan ve hazırbulunuşluğundan; öğretmenlerin içinde çalıştığı kurumun kendilerine nasıl davrandığından, kurumun yönetiliş biçiminden, kendi meslektaşlarıyla arasında kurduğu ilişkilerden, kendisini yetiştirme arzusuna kadar tüm bunlardan bahsedilebilir. Fakat pek çok şeyi öğretmen için değişmez kabul ettiğimiz zaman bütünüyle kendisinin öğrenme ve öğretme sürecine bakışını farkındalık bakımından değiştirebilecek uygulamalar vardır. Bunlar bilinçli farkındalık temelinde yapılabiliyor. Bu bakımdan biz, bu araştırmada bilinçli farkındalık eğitimi almış yabancı dil öğretmenlerinin öğretme arzularının, bilinçli farkındalık ve iyi oluş seviyelerinin arttığını iddia ettik. Bunun için de, bir şekilde daha önceden tescil edilmiş, uluslararası bir üniversite tarafından sunulan çevrimiçi 4 haftalık bir bilinçli farkındalık eğitimini deney grubuna uyguladık. Kontrol grubu ise herhangi bir bilinçli farkındalık eğitimi almadı. Hem deney hem kontrol grubu ön-test ve son-testlerde iş tatmini ve bilinçli farkındalık hakkındaki hislerini işaretledi. Sonuçlar ise, tüm değişkenler sabit kaldığında dahi deney grubunun çok daha verimli, istekli, arzulu ve daha motive öğretmenler haline geldiğini gösterdi (p<0.05). Ancak, kontrol grubunun bilinçli farkındalık seviyeleri ön-testtekiyle aynı kaldı (p>0.05).en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMindfulnessen_US
dc.subjectWell-Beingen_US
dc.subjectTeacher motivationen_US
dc.subjectTeacher burnouten_US
dc.subjectEFLen_US
dc.subjectBilinçli farkındalıken_US
dc.subjectİyi oluşen_US
dc.subjectÖğretmen motivasyonuen_US
dc.subjectÖğretmen tükenmişliğien_US
dc.subjectEFLen_US
dc.titleAn exploratory study of the effects of mindfulness on efl teachers’ motivationen_US
dc.title.alternativeBilinçli farkındalığın yabancı dil öğretmenlerinin motivasyonu üzerindeki etkileri üzerine deneysel bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞimşir, Dilan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record