Show simple item record

dc.contributor.advisorGündeş, Simten
dc.contributor.authorGümüş, Aysun
dc.date.accessioned2019-11-18T13:03:49Z
dc.date.available2019-11-18T13:03:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-06
dc.identifier.citationGümüş, A. (2015). Harry Potter Ölüm Yadigarları filmlerinde "Yadigar" nesneleri / Deathly hallows objects in the Harry Potter Deathly Hallows films (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3007
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı fantastik sinemanın örneklem olarak Harry Potter Ölüm Yadigarları filmlerinin göstergebilimsel ve masalın biçimbilimi yöntemleriyle uygunluğunun incelenmesidir. Tezin araştırması aşamasında etimolojik çalışmalar yapılmış ve "yadigar" kavramının doğu ve batı dillerinde kökenleri araştırılmıştır. Yadigar kavramı açıklandıktan sonra film içinde yer alan yadigarlar Batı mitolojisinde karşılıklarıyla ele alınmıştır. Çalışmada Greimascı yaklaşımla film kesitlere ayrılmış ve Greimas'ın değişiklerle geliştirdiği 'anlatının sözdizimi: dörtlü şema'dan yararlanılmıştır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında Prof. Dr.Simten Gündeş'in olgusal donanım analizi ele alınarak filmin olgusal donanımı çıkarılmış ve ardından Proppcu yaklaşıma göre 31 işlev ve 7 kahraman eylem alanı incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine fantasy cinema exemplifying "Harry Potter and The Deathly Hallows" films in terms of semiology and their suitability to the methods of morphology of the fairy tale. During the stages of researching the thesis, etymological works have been done and the origins of the word "hallow" in the Western and the Eastern languages have been researched. After the notion of hallow has been explained, hallows used in the films have been evaluated alongside their equivalents from the Western mythology. In this study, the film is divided into segments using Griemasian approach and 'the syntax of the narration: a four-part schema' that Greimas developed with variations has been utilized. In the later stages of the study, factual facilities of the film has been extracted using Prof. Dr. Simten Gündeş's factual facilities analysis and then, the 31 functions and the 7 spheres of action according to Proppian approach have been investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectA. J. Greimasen_US
dc.subjectV. Proppen_US
dc.subjectFantastik sinemaen_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectA. J. Greimasen_US
dc.subjectV. Proppen_US
dc.subjectFantastic cinemaen_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.titleHarry Potter Ölüm Yadigarları filmlerinde "Yadigar" nesnelerien_US
dc.title.alternativeDeathly hallows objects in the Harry Potter Deathly Hallows filmsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGümüş, Aysun


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record