Show simple item record

dc.contributor.advisorAtıcı, Gonca
dc.contributor.authorSarı, Onur
dc.date.accessioned2019-11-21T08:57:31Z
dc.date.available2019-11-21T08:57:31Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-06
dc.identifier.citationSarı, O. (2011). Basel II düzenlemelerinin KOBİ'lerin finansman sorunlarına etkileri / Effects of basel II regulations to the financial problems of SME's (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3049
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Basel-II’ye geçiş sürecinde yaşanacak gelişmelerin KOBİ’lerin finansman sorunları üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. Basel-II, banka ve finans kuruluşlarında sermaye yeterliliği hesaplamasında ve risk yönetimi stratejilerinde çok önemli yenilikler getirmektedir. Doğal olarak bu süreç KOBİ’leri de etkilemektedir. Türkiye'de de bankacılık sektörünün ve reel ekonominin önemli gündem maddelerinden biri olmaya başlayan Basel-II, KOBİ’lerin de yeni yol haritası olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’ler tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin de sürükleyici ve dinamik unsurlarındandır ve ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük öneme sahiptirler. Ekonomik gelişimin temel gücü olarak görülen ve Türkiye’deki toplam istihdamın yaklaşık %75’ini sağlayan KOBİ’ler son 10 yılda dünyada yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte artan rekabet ortamından önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, dünyanın birçok ülkesinde bankacılık sektörünü değişime zorlamıştır. Bu değişiklikler, bankaların ve reel sektörlerin sermaye yapısını ve yönetim anlayışını etkilemiştir. Yeni düzenlemelerin uygulanması özellikle KOBİ'lerin, önemli sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. İşletmelerin finansman ve yönetim problemlerinin çözülmesinin ardından, KOBİ'ler ve diğer işletmeler kredi risklerini ve kredi maliyetlerini azaltabilecektir. BASEL-II sürecinde KOBİ’lerin finansman sorunlarının incelendiği bu çalışmada, çeşitli sektörlerden 24 firma ile yapılan anket çalışmasına yer verilmiştir. Araştırma kapsamında, öncelikle BASEL-II sürecinde KOBİ’lerin finansman sorunlarının boyutu ve KOBİ’lerin BASEL-II hakkındaki mevcut bilgileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, KOBİ’lerin finansman sorunlarının genel ekonomik yapı içinde arttığı ve bankaların hala en önemli finansman kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır. KOBİ yöneticilerinden alınan cevaplara göre, bu işletmeler BASEL-II süreci hakkında olumlu beklentilere sahiptir. Ancak BASEL kriterleri ve sürecin etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the effects of SME’s funding problems in the period of Basel-II. Basel-II brings very significant innovations to the banking sector and financial institutions about investment sufficiency calculation and risk management strategies. Naturally this process is one of the most important agenda in the banking sector and real economy in Turkey, Basel-II has been evaluated as a “Road Map” of SME’s industry. SME’s are one of the leading and dynamic components of Turkish economy as well as of world economy and have the utmost significance with respect to socioeconomic development of the country. SME’s regarded as the driving force of the economic development providing %75 of the total employment in Turkey, and are strongly affected by the increasing competition due to globalization in the last ten years. During the last decade, the economic and financial crisis forced the banking sector to change themselves in most of the countries in the world. These new improvements affected the banks and real sectors' equity concept and their management. Thus, applying the new regulatory changes create important problems especially for the Turkish SME’s. After solving the firms’ financial and managerial problems, the SME’s and other firms will be able to decrease credit risk and credit costs. In this study, financial problems of SME’s in BASEL-II process were examined and also a survey applied to 24 firms. Especially scope of the financial problems of SME’s and their existent knowledge level were examined. According to the results of the survey, SME’s main problem is the financial assets and banks are still the first finance for these firms. According to the answers of managers of SME’s, they have positive expectation with legard to the BASEL-II process. But it is evaluated that SME’s have not enough knowledge for BASEL-II criterions and effects of the process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectKOBİ finansmanıen_US
dc.subjectBasel düzenlemelerien_US
dc.subjectFinansman sorunlarıen_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectSME fundingen_US
dc.subjectSME-banking relationen_US
dc.subjectBasel regulationsen_US
dc.subjectFunding problemsen_US
dc.titleBasel II düzenlemelerinin KOBİ'lerin finansman sorunlarına etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of basel II regulations to the financial problems of SME'sen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSarı, Onur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record