Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji politikaları 

      Özkan, Engin (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle, dünya ekonomisi gelişme göstermektedir. Dünya ekonomisindeki bu gelişmeye paralel olarak, insanların yaşam şekilleri değişmeye başlamış buda enerjiye olan talebi küresel ölçekte ...