Now showing items 1-2 of 2

  • Türkiye'de sanayileşme politikaları 

   Dinçer, Aydın (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Türkiye‟nin bugünkü sorunlarını anlayabilmek için tarihsel değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte iktisadi anlamda kalkınmak için büyük çaba sarf etmiştir. 1923den günümüze kadar sanayileşme ...
  • Türkiye’de 1980-2010 arası uygulanan döviz kuru politikaları 

   Özer, Tahsin Cüneyt (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmada Türkiye’de 1980’den günümüze döviz kurunun gelişimi incelenmiş değişen piyasa şartları altında, değişen döviz kuru rejimlerinin ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini gözler önüne serilmiştir. Küreselleşme ...