Now showing items 1-1 of 1

    • Parasal birliğin ekonomik krizi 

      Deligöz, Murat (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
      Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde parasal birliğin teorik çerçevesi incelenmektedir. Parasal birlik kavramı ve süreci detaylı anlatılmaktadır. Parasal birliğin oluşturulabilmesi için gerekli ...