Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de sanayileşme politikaları 

      Dinçer, Aydın (Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      Türkiye‟nin bugünkü sorunlarını anlayabilmek için tarihsel değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte iktisadi anlamda kalkınmak için büyük çaba sarf etmiştir. 1923den günümüze kadar sanayileşme ...