Show simple item record

dc.contributor.advisorErsöz Karakulakoğlu, Selva
dc.contributor.authorIşık, Pervin
dc.date.accessioned2019-11-26T08:01:02Z
dc.date.available2019-11-26T08:01:02Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2001
dc.identifier.citationIşık, P. (2001). Çok katlı pazarlama sistemi ve uygulamaları: Türkiye Avon Firması örneği / Network marketing system and applications: Avon Company case of Turkey (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3165
dc.description.abstractDoğrudan pazarlamanın en etkin yöntemlerinden biri olan çok katlı pazarlama, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir uygulama alanına sahiptir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren, ülkemizde hızla gelişmeye başlamıştır. Nüfus, kentleşme, işsizlik oranı, yarı zamanlı iş imkanı, gelir düzeyi, iletişim olanakları ve dağıtım gibi altyapısal etkenler, çok katlı pazarlamanın ülkemizde hızla büyüyüp gelişmesinde itici bir güç olmuştur. Bu çalışmada, çok katlı pazarlama sistemine başarılı bir örnek olarak Avon firması araştırılmıştır. Çalışmada Avon'un seçilmesinin sebebi, diğer markalara oranla Avon distribütörlerine ulaşmadaki kolaylık ve onlardan bilgi alımının daha rahat oluşudur. Çalışmanın temel konusu, distribütörlerin firmaya yönelik tutumlarını ölçümlemektir.en_US
dc.description.abstractNetwork marketing, one of the most active methods of direct marketing, has a large field of application in Turkey as in the World. Especially from the beginnng of 2000s our country started to develope rapidly. Population, urbanization, rate of unemployment, part-time work opportunities, income level, communication resources and infrastructural factors like distribution are propellent power for rapidly developing network marketing in our country. In this study, the Avon firm is investigated as a successful example for network marketing. The study showed us that the reason why Avon is preffered is the easy access to it's distributors and the ease of getting information from them. The main issue of the study is to gauge the distrubutors attitude towards the firm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok katlı pazarlamaen_US
dc.subjectDistribütören_US
dc.subjectAvonen_US
dc.subjectNetwork marketingen_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.titleÇok katlı pazarlama sistemi ve uygulamaları: Türkiye Avon Firması örneğien_US
dc.title.alternativeNetwork marketing system and applications: Avon Company case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, Pervin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record