Show simple item record

dc.contributor.advisorHaydari Pakkan, Nazan
dc.contributor.authorDeğer, Ayşenur
dc.date.accessioned2019-11-26T08:19:08Z
dc.date.available2019-11-26T08:19:08Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-02
dc.identifier.citationDeğer, A. (2013). Doğu-batı ekseninde Türkiye: Arap Baharı'nın köşe yazılarında söylemsel konumlandırılması / Turkey in the east and west axes: Discoursive orientation of Arab Spring in columns (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3184
dc.description.abstractBu çalışma, köşe yazılarındaki söylemlerden hareketle, Türkiye’nin Doğu-Batı ekseninde aidiyetliğini sorgular. Arap Baharı sürecinde köşe yazarlarının söylemlerine yansıyan Şarkiyatçı ve Garbiyatçı yorumlar çözümlenerek, temelde Türkiye’nin kendisi tartışılır. Şarkiyatçılık bir söylem tarzı olarak Doğu’nun ideolojik biçimde temsil edilişidir. Garbiyatçılık da Şarkiyatçılığın bu ideolojik söylemine karşı savunma amaçlı yorum biçimidir. Bu tanımlamalar “öteki”ni temel alarak eleştirel yorumlar getirse de, aslında söylenmek istenen “biz” konusuna dairdir. Bu çalışma, köşe yazarlarının iktidar alanındaki özne duruşlarıyla Türkiye’nin “biz” algılayışını irdeler. Şarkiyatçılığın inşa edilen temsillerle bir söylem biçimi olduğundan hareketle, Arap Baharı süreci temel alınarak Türk medyasındaki temsiliyet tartışmaya açılır. Türk medyasındaki temsiliyete dair bu tartışma, belirlenen tarih aralığı kapsamında Arap Baharı sürecine yönelik kaleme alınan köşe yazılarından seçilen örneklem doğrultusunda eleştirel söylem çözümlemesini içerir. Bu amaçla Van Dijk’in geliştirdiği söylem çözümlemesi ve Bhatia’nın köşe yazılarının bilişsel yapısı incelemesi yöntem olarak kabul edilir. Türkiye’nin Doğu-Batı ekseninde nerede durduğuna dair Türk medyasındaki temsiliyet, köşe yazarlarının söyleminden yola çıkarak tartışılır. Türkiye’nin kendini konumlandırma biçimine yönelik bu aidiyetlik tartışmasında varılan sonuç Şarkiyatçılık-Garbiyatçılık çizgisi arasında gidiş-gelişler yaşandığıdır.en_US
dc.description.abstractThis study, with reference to the statemenets in columns interrogates Turkey’s belonging to the East and West axes. During the Arab Spring, analyzing pro-Eastern and pro-Western comments reflecting on statements of columnists, discussed essentially about Turkey. As a discourse style, Easternism is ideologically representation of East and Westernism is defensive execution against this ideological discourse of Easternism. Even though these descriptions lead to the critical interpretation based on “other”, what is meant is actually related to “we”. This study investigates “we” perception of Turkey together with columnists’ subjective position in power domain. Considering that Easternism is an executive with constructed representations, representation in Turkish media is opened up for discussion by taking the Arab Spring as a base. This discussion regarding representation in the Turkish media includes critical discourse analysis in line with selected sample columns drawn up for the Arab Spring process during the determined date ranges. For this aim, discourse analysis that Van Dijk developed and the cognitive construction analysis of Bhatia’s columns are regarded as a method. Representation style in the Turkish media that the position where Turkey stands in East and West axes can be discussed by basing on columnists’ discourse. The conclusion in the belonging discuss regarding Turkey’s orienting style is the faact that Turkey has been experiencing a dilemma between Easternism and Westernism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemsilen_US
dc.subjectSöylemen_US
dc.subjectŞarkiyatçılıken_US
dc.subjectKöşe yazarlarıen_US
dc.subjectArap Baharıen_US
dc.subjectRepresentationen_US
dc.subjectDiscourseen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.subjectColumnistsen_US
dc.subjectArab Springen_US
dc.titleDoğu-batı ekseninde Türkiye: Arap Baharı'nın köşe yazılarında söylemsel konumlandırılmasıen_US
dc.title.alternativeTurkey in the east and west axes: Discoursive orientation of Arab Spring in columnsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDeğer, Ayşenur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record