Show simple item record

dc.contributor.authorOdabaşoğlu, Şener
dc.date.accessioned2019-11-26T14:48:05Z
dc.date.available2019-11-26T14:48:05Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationOdabaşoğlu, Ş. (2018). Entelektüel sermayenin hava yolu işletmelerinde finansal performansa etkisi / The effect of intellectual capital on financial performance in the context of airline companies. International Journal of Social Science Research, 7(2), s. 211-237.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3216
dc.description.abstractGünümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve nihayetinde küreselleşme, işletmeleri küresel rekabet ortamında mücadele etmeyi gerekli kılmıştır. Artan rekabet ortamı ise yeni ekonomik düzende temel üretim faktörlerine ek olarak karşımıza entelektüel sermaye kavramını çıkarmıştır. Entelektüelsermaye, zenginlik yaratma adına kullanılan bilgi, enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyim anlamına gelmektedir. Entelektüel sermaye, doğası gereği farklı sektörlerde farklı bileşenler ve sonuçlar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma, bilginin ve teknolojinin yoğun kullanıldığı aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı faaliyet gösteren hava yolu işletmelerinin entelektüel sermayesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, entelektüel sermaye katma değer katsayısı yöntemi temel alınarak, 23 hava yolu firmasının finansal performans göstergeleri incelenmiştir. Panel veri analizi yöntemi kullanılarak yapılan araştırma neticesinde, işletmelerin finansal performans göstergelerinden olan faaliyet kâr marjı, varlıkların getirisi, özsermaye getirisi ile entelektüel sermaye unsurları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu bulgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe contemporary developments in information technologies and the globalization have inevitably forced companies to compete on a global scale. The increasingly more competitive business environment has led to the emergence of a new factor of production called intellectual capital. Intellectual capital refers to the use of information, knowledge, intellectual property and experience in order to create wealth. By its very nature, intellectual capital refers to different processes and different outcomes in different sectors. The current study aims to investigate intellectual capital in the specific context of airline companies which are both technologyintensive and customer satisfaction-oriented organizations. In this framework, a set of financial indicators of a selected 23 airline companies are analyzed based on the Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC) method. Panel data analysis findings reveal that there is a significantly positive correlation between intellectual capital components and operational profit, return-on-assets, and return-on-equity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectHava yoluen_US
dc.subjectEntelektüel Sermayeen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectKarlılıken_US
dc.subjectAirlineen_US
dc.subjectIntellectual Capitalen_US
dc.subjectProductivityen_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.titleEntelektüel sermayenin hava yolu işletmelerinde finansal performansa etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of intellectual capital on financial performance in the context of airline companiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal of Social Science Researchen_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-3686-0283en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.publicationcategoryUluslararası Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOdabaşoğlu, Şener


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal