Show simple item record

dc.contributor.advisorÖncel Güneş, Özlem
dc.contributor.authorBalcı, Zeynep
dc.date.accessioned2019-12-02T14:23:25Z
dc.date.available2019-12-02T14:23:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05
dc.identifier.citationBalcı, Z. (2019). E-ticarette tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörler ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkileri / The factors affecting the purchasing price of consumers in e-commerce and the effects of the social media on the purchasing process (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3296
dc.description.abstractBu araştırmada, elektronik ticarette tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörler, internet reklamlarının ve sosyal medya kullanımının satın alma süreci ve davranışı üzerindeki etkilerinin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde, e-ticaret ile ilgili temel ve genel kavramlara Türkiye ve Dünya’daki gelişme sürecine, sağladığı avantaj ve dezavantajlara değinilmiş, ikinci bölümde tüketici kavramı ve tüketici davranışları incelenmiş, üçüncü bölümde reklam ve internet reklamı kavramı vurgulanmış ve dördüncü bölümdeyse e-ticarette neredeyse olmazsa olmaz internet reklamcılığının ve sosyal medya kullanımının satın alma sürecine etkisi üzerinde durulmuştur. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde interneti etkin bir biçimde kullanabilmeleri ile rakipleri karşısında bir sıfır önde olacakları artık su götürmez bir gerçektir. Bu faaliyetler bireysel kazancı arttıracağı gibi ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Geleneksel pazarlama yöntemleri dışında internet aracılığıyla yapılan pazarlama sayesinde uluslararası kitlelere hitap edilebilmektedir. Değişen bu anlayışla herkesin her an yanında olan interneti ile daha ceplerindeyken onlara ulaşmayı hedeflenmektedir. Bunu yaparken de reklamın gücünden faydalanmak en etkili yöntemlerden biridir. Reklamlarda artık klasik çizgilerinden sıyrılıp dijital dünyada yerini almaktadır. Dijital kanalların kullanılması daha etkili, dikkat çekici, ucuz ve ölçümlenebilirdir. Bu yönüyle de firmalara rekabet avantajı sağlaması onu vazgeçilmez kılmaktadır. Bunun yanında özellikle sosyal medya kullanımının artması tüketicileri bilinçlenmiş, kolayca içeriklere ulaşıp, bilgi edinebildikleri için de firmalar üzerinde ciddi bir baskı oluşmasına sebep olmuştur. Kişilerin çoğu artık satın alma yapmadan önce mutlaka İnternet ortamında araştırma yapmaktadır. Çünkü çoğu kişi yaşadığı olumlu ya da olumsuz olayları mutlaka İnternet ortamında paylaşmaktadır. Bu sebeple sosyal medyada ürün/hizmet ile ilgili paylaşılan bu deneyimler işletme sahipleri için daha da önemli olmaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda satın alma faaliyetleri süresince tüketiciler internet reklamları ve sosyal mecralardan etkilenmektedirler. Bu nedenle e-ticaretin doğru ve düzgün bir şekilde algılanıp sürdürülebilmesini başaran kişi ya da kurum/kuruluşlar başarılı olacaklardır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine the factors affecting the purchasing preferences of consumers in electronic commerce, the effects of internet ads and social media use on purchasing process and behavior. In the first part of the study, the basic and general concepts related to electronic commerce, the development process in Turkey and the World touched on the advantages and disadvantages it provides. In the second chapter, the concept of consumer and consumer behaviors are examined. In the third section, the concept of advertising and internet advertising is emphasized. In the fourth chapter, the effect of the use of internet advertising and social media in e-commerce on the purchasing process is dwelled on. It’s for sure that companies which uses internet marketing tools efficiently will be are a head start compare to their rivals is an indisputable fact. These activities will not only increase individual earnings but will also contribute to the national economy. Apart from traditional marketing methods, marketing through the internet can be addressed to international audiences. With this changing approach, it is aimed to reach them when they are in their pockets with their internet, which is next to them. In doing so, using the power of advertising is one of the most effective methods. The commercials now take their place in the digital world by getting rid of their classic lines. The use of digital channels is more effective, remarkable, inexpensive and measurable. With this aspect, it makes it indispensable for companies to provide a competitive advantage. In addition, the increase in social media usage has caused consumers to become conscious, and they can easily access the content and obtain information as well, they have caused serious pressure on the companies. Most of the people are doing research on the internet before making a purchase. Because most people share positive or negative cases in the Internet environment. For this reason, these positive or negative experiences that are shared about product / service in social media are more important for the employers. As a result of the literature review, consumers are affected by internet advertising and social media during the purchasing activities. For this reason, the person or institutions / organizations that are able to perceive and maintain the e-commerce correctly and properly will be successful.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektronik ticareten_US
dc.subjecte-ticareten_US
dc.subjectİnternet reklamlarıen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectTüketici davranışlarıen_US
dc.subjectElectronic commerceen_US
dc.subjecte-commerceen_US
dc.subjectInternet advertisingen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.titleE-ticarette tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörler ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe factors affecting the purchasing price of consumers in e-commerce and the effects of the social media on the purchasing processen_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorBalcı, Zeynep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record