Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoylu, Esra
dc.contributor.authorÇakır, Halil
dc.date.accessioned2019-12-02T14:23:57Z
dc.date.available2019-12-02T14:23:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05
dc.identifier.citationÇakır, H. (2019). Duygusal zekânın örgütsel yapılara etkileri / The effects of emotional intelligence on organizational structures (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12415/3299
dc.description.abstractGünümüzde duygusal zekâ artık kavram olmaktan çıkıp örgütsel yapılarda dizayn edilen bir gelişim aracı haline gelmiştir. Gerek işe alım yapılırken gerek iş tasarımında duygusal zekâya sahip olabilen, yönetebilen bireyler seçilmeye veya örgüt içerisinde bu yeteneklerin gelişimine yönelik gelişim tasarımları yapılmaktadır. İnisiyatif alabilme, karşısındaki ile empati kurabilme, iletişim yeteneği, kendine güven artık şirketlerin iş tasarımında yer alan güçlü niteliklerdir. Bireylerin bilişsel zekâ yanında duygusal zekâya da sahip olması onlara örgüt içerisindeki kararlarda daha mantıklı ve doğru karar verebilme yeteneğini kazandırmaktadır. Duygusal zekâya sahip olan kişiler özellikle de yöneticiler aldıkları kararlarda daha gerçekçi ve örgüte daha faydalı kararlar alabilmektedir. Bu aslında bireylerin konuları sadece veriler ile değil duygular yani örgüt içerisindeki ve dışarısındaki paydaşların o kararları sahiplenmesi, inanması gibi çeşitli etkenleri düşünerek alması sayesinde daha iyi analiz etmesi ile olur. Bu çalışmada duygusal zekâdan hareket ile örgüt kavramını ve yapısına değinilerek duygusal zekânın örgüt içerisindeki yeri ve önemi tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractToday, emotional intelligence is no longer just a concept and has become a development criteria designed in organizational structures. Both during recruitment and development process of individuals in the organization, human resources try to select best individuals who have emotional intelligence or they try to develop current individuals’ emotional intelligence abilities. Taking initiative, empathizing with others, communicating ability, self-confidence are now strong skills that take part in business design of companies. The fact that individuals have emotional intelligence besides cognitive intelligence are able to make more logical and correct decisions within the organizations. This is actually based on when individuals better analyze the issues not only with data, but also by emotions thanks to better analysis by considering own age and believing of decisions by stakeholders inside and outside of the organization. In this study, the role and importance of emotional intelligence in the organization will be discussed by analyzing concept of emotional intelligence and organization structure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDuygusal zekâen_US
dc.subjectÖrgütsel yapıen_US
dc.subjectBilişsel zekâen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectOrganization structureen_US
dc.subjectCognitive intelligenceen_US
dc.titleDuygusal zekânın örgütsel yapılara etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of emotional intelligence on organizational structuresen_US
dc.typeprojecten_US
dc.contributor.departmentMaltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthorÇakır, Halil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record